Om du ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna döpas hos Valdemarsviks-Ringarums pastorat behöver vi behandla dina personuppgifter.

Uppgifter om dig som ska döpas
Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar kontakt kring dopet, inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar).
  • Efter dopet kommer vi att föra in dig i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du ingår genom ditt dop.
  • Ditt namn kommer att publiceras i församlingsbladet efter dopet. Vi har utgivningsbevis för vårt församlingsblad, vilket innebär att inget samtycke behövs för sådan publicering. Kontakta oss om du inte vill att ditt namn ska publiceras i församlingsbladet.
  • Ditt namn kan komma att läsas upp i kyrkan vid efterföljande gudstjänst. Kontakta oss om du inte vill att så ska ske.
  • I och med dopet blir du medlem i Svenska kyrkan, för mer information om personuppgiftsbehandling vid medlemskapet se vår information Om du är medlem i Svenska kyrkan. 

Uppgifter om genomfört dop indikerar den döptes religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte blir medlem genom sitt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke. 

Uppgifter om eventuell fadder
Den som döps kan ha en eller flera faddrar som antecknas under dopsamtalet och bevaras i dopboken för historiska ändamål. Registreringen utförs med stöd av 19 kap. 7 § Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal gentemot medlemmar i Svenska kyrkan. Bevarandet sker med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via telefon eller e-post. Du lämnar själv in personuppgifterna till oss.

För dig som ska döpas rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, datum för dop, namn på eventuell fadder och religiös övertygelse.

För eventuell fadder rör det sig om fadderns namn.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om dig och eventuell fadder. Underlag till dopboken gallras dock efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge du är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Vilka rättigheter har du?

Valdemarsviks-Ringarums pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling
Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.