Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du bokar en begravningsgudstjänst kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Det huvudsakliga syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera och förrätta begravningsgudstjänst och gravsättning. Du ingår ett avtal genom att boka tid för förrättningen, vilket är en av grunderna för behandlingen av dina personuppgifter, men vi behandlar även personuppgifter som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen. Som en del av Svenska kyrkans myndighetsutövning skickar vi därmed information om gravsättningen till Skatteverket. För mer information om personuppgiftsbehandlingen inom begravningsverksamheten se
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling 

Utöver den behandling som utförs för att uppfylla avtal eller som ett led i myndighetsutövning behandlar vi även dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna skicka dig inbjudningar till tacksägelse och minnesgudstjänst. Vi gör det med stöd av ett berättigat intresse, då vi bedömer att du sannolikt har ett intresse av att få sådana inbjudningar skickade till dig. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dig från dessa listor. 

Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar i normalfallet är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, din relation till den avlidne samt faktureringsuppgifter. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån, men vi kan även få dem från dig direkt eller via annan församling. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas under den tid som stadgas av tillämpliga lagar och föreskrifter, såsom begravningslagen och bokföringslagen. Vissa uppgifter om förrättningen kommer att sparas för historiska ändamål i en så kallad ministerialbok. Kontaktuppgifter för inbjudan till tacksägelse och minnesgudstjänst sparas i upp till ett år efter gravsättningen. 

Vilka rättigheter har du?

Valdemarsviks-Ringarums pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.