Om du bokar en av våra lokaler

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du bokar en av Valdemarsviks-Ringarums pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

 

  • Om du är en privatperson behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå med oss när du bokar en av våra lokaler. 
  • Om du representerar en församling eller annan organisation behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt och din organisations berättigade intresse av att kunna ingå och uppfylla avtal om lokalbokning. Du kan invända mot vår behandling av personliga skäl, varpå vi i så fall gör en avvägning mellan intresset att uppfylla avtalet och ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar ditt namn och telefonnummer samt i förekommande fall även e-postadress. 

I vissa fall tar vi betalt för bokning av våra lokaler, vilket innebär att vi även behöver behandla din adress om du som privatperson är fakturamottagare. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?

Valdemarsviks-Ringarums pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen se
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.