Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du anmält dig till en kurs som Valdemarsviks-Ringarums pastorat ska hålla har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. 

Vi behöver behandla dina personuppgifter på följande grunder: 

  • För att administrera allting kring kursen, t.ex. för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där mat serveras vid kurstillfället. Behandlingen utförs för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå när du anmäler dig till kursen.
  • Om en kurs eller konferens inkluderar övernattning så kan vi komma att lämna över deltagarlista med namn till hotellet eller kursgården där övernattningen ska ske. Behandlingen utförs för att uppfylla avtalet med dig.
  • Vi kan behöva skicka vissa av dina personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande i kursen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs för att uppfylla avtalet med dig.
  • Eftersom vi ibland serverar fika, lunch eller dylikt på våra utbildningar kan du även frivilligt fylla i matallergi. Genom att lämna sådana uppgifter samtycker du till att vi behandlar dem. I de fall vi anlitar en tredje part, såsom en restaurang, ett hotell eller en kursgård, kan uppgifterna om dina allergier komma att lämnas ut till den parten om de behöver veta vem som ska ha vilken specialkost under evenemanget. Om de inte behöver ha uppgifterna kopplade till specifika personer så lämnar vi i stället ut information om behov av specialkost i form av antal glutenintoleranta, laktosintoleranta, vegetarianer etc.
  • I vissa fall tar vi betalt för våra kurser, vilket innebär att vi behöver behandla dina personuppgifter om du som privatperson är fakturamottagare. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Du kan behöva ange namn, personnummer e-postadress, bostadsadress och eventuell församling eller annan organisation du tillhör. Om du anger att du är allergisk mot något kan vi komma att behandla de hälsouppgifterna.

 Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år i enlighet med Svenska kyrkans bestämmelser och bokföringslagen. Eventuella uppgifter om specialkost/allergier gallras av oss och eventuell tredje part direkt efter arrangemanget. 

Vilka rättigheter har du?

Valdemarsviks-Ringarums pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.