Om ditt barn eller ungdom går i en grupp hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i vår grupp.

 

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt barns deltagande i vår verksamhet. En sådan typ av utskick gör vi vid varje terminsstart för att informera de som tidigare varit med i en grupp om att den snart startar igång igen. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter om barnet/ungdomen
Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver veta vilka barn som går i våra grupper. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
  • Vi kan behöva skicka vissa av ditt barns personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för barnets deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter om ditt barn. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att barnet tryggt kan delta i vår verksamhet. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Valdemarsviks-Ringarums pastorat utan ett samtycke från vårdnadshavare.
  • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler ditt barn till gruppen lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Valdemarsviks-Ringarums pastorat. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, födelsedatum, postadress och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. Under ditt barns tid i gruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där ditt barn finns med.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina och ditt barns uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet lämnar gruppen.

 Vilka rättigheter har ni?

Valdemarsviks-Ringarums pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling 
Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.