En pump handsprit står på en bänkrad i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Med anledning av Coronaviruset

Från och med 12 januari gäller nya restriktioner.

INFORMATION ANGÅENDE CORONA 220111

De nya direktiven som vi erhållit från regering och folkhälsomyndigheten medför förändringar i vår verksamhet. De som deltar i våra verksamheter skall kunna göra det så tryggt som möjligt utifrån det allmänna smittoläget i samhället. Vi har även att ta hänsyn till våra medarbetares arbetsmiljö.

Barnverksamheten i båda församlingarna är inställd tills vidare.

Dopfesterna i februari är inställda.

Konfirmander och unga ledare inställt tills vidare, detta gäller även lägret.

Vuxenkörerna inställda tills vidare. 

All vuxenverksamhet inställd tills vidare, förutom gudstjänsterna.

Våra gudstjänster annonseras i predikoturer och på hemsidan. Den planerade kyrkoherdemottagningen 23 jan. utgår. Istället blir det en sammanlyst gudstjänst i Ringarums kyrka kl. 11:00.

Våra församlingshem hyrs endast ut till minnesstunder vid begravning och med ett begränsat antal:
Ringarums och Valdemarsviks församlingshem: Max 50 personer
Övriga församlingshem: Max 25 personer

Kom ihåg de allmänna reglerna: Håll avstånd, handhälsa inte, sitt på anvisade bänkar i kyrkorna, stanna hemma om du känner symptom.

Lars Linnarsson, kyrkoherde