En präst bryter en oblat.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Nu öppnar vi upp - med förväntan och försiktighet

Folkhälsomyndigheten har öppnat upp för lättnader från och med 29 september. Fortfarande har vi ändå en pågående pandemi och därför gäller de allmänna reglerna nedan.

  • att hålla avstånd till varandra
  • att stanna hemma vid förkylning
  • att tvätta och sprita händerna
  • visa respekt för varandra

För att kunna hålla avstånd i våra kyrkor har vi fortfarande varannan bänkrad avstängd.

Man ska inte ropa hej förrän man tagit sig över bäcken. Det uttrycket känner vi till. Och sällan har det varit mer adekvat att utropa än just nu. Covid-kurvorna synes gynnsamma i vårt land och vi håller tummarna och ber ivrigt för att det ska fortsätta så. I ljuset av detta så börjar vi att öppna våra verksamheter inom barn och familj och vuxenverksamhet. Detta sker förstås med stor varsamhet och klok eftertanke. Vi ropar ett försiktigt hej i förhoppningen att vi snart faktiskt tagit oss över bäcken.

I sammanhanget vill vi från kyrkans sida betona FHM:s rekommendationer kring vaccination – där har vi ett gemensamt ansvar i alla åldrar.
Vi har kunnat samlas till söndagsgudstjänst under sommaren och planerar för att kunna göra det i än högre utsträckning under hösten. Varmt välkommen i gudstjänstgemenskapen i våra kyrkor!

Vi är många som också längtat efter att kunna samlas i körsång, barn- och ungdomsgrupper, dagledigsamlingar, bibelsamtal, mm. och från och med vecka 35 öppnar vi vår barnverksamhet igen och så småningom kommer också dagledigträffar och fredagsfikat igång men med vissa restriktioner i antal mm. Information om detta kommer inom kort.

Det går också bra att kontakta församlingsexpeditionen under de angivna öppettiderna. Församlings- och gravexpeditionen går också att besöka fysiskt igen fr o m augusti månad. Expeditionstiden är måndag, onsdag och fredag kl 8-12.

I kalendern kan du se när och var vi firar våra gudstjänster.

Välkommen att ringa oss om du undrar över någonting!

Församlingsexpeditionen tel: 0123-10113 öppettider måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00.

e-post: valdemarsvik.pastorat@svenskakyrkan.se 

Så fungerar det i våra lokaler nu

I skrivande stund är våra kyrkor öppna för gudstjänster och kyrkliga handlingar – dop, vigsel och begravning. Följande antalsbegränsningar gäller för våra kyrkor och församlingshem:

Ringarums kyrka: 100 personer
Ringarums församlingshem: 65 personer

Gusums kyrka: 65 personer
Gusums församlingshem: 25 personer

Valdemarsviks kyrka: 65 personer
Valdemarsviks församlingshem: 65 personer

Gryts kyrka: 100 personer
Gryts församlingshem: 65 personer

Tryserums kyrka: 100 personer

Östra Eds kyrka: 60 personer
Östra Eds församlingshem: 25 personer

Våra mindre kapell i Gryt, Valdemarsvik och Gusum använder vi inte för tillfället, men de kan komma att öppnas under hösten för mycket små sällskap.

Församlingshemmen kommer att hållas tillgängliga för extern uthyrning med ovanstående begränsningar i möjligaste mån.

Saknaden efter de olika kyrkliga gemenskaperna är stor och vi hoppas kunna tillmötesgå det uppdämda behovet på ett bra och klokt sätt under hösten. Vi ser fram emot att få träffas igen!

 

Sakramenten – kyrkans heliga handlingar

En av kyrkans viktigaste uppgifter är att förvalta sakramenten. Det innebär att vi anförtrotts ansvaret för att dop och nattvard och bikt äger rum och sker under korrekta former. Under pandemin har det av förklarliga skäl varit svårt att vårda sakramenten på rätt sätt. Hela tiden har det varit möjligt att döpa, men många har väntat eftersom vi inte kunnat vara fler än åtta personer samlade. Nu ser vi med glädje att dopen är många under sommar och höst. Bikten och själavården har vi kunnat tillhandahålla under hela tiden, men med stor försiktighet.

När det gäller nattvarden har det sett olika ut. Under den tid som vi inte kunnat bjuda in till ordinarie gudstjänst i våra kyrkor har vi erbjudit enskild nattvard. Den möjligheten finns alltid för den som önskar det. Under perioder har vi erbjudit kollektiv nattvard i anslutning till gudstjänsten, direkt efteråt. Fr o m september månad firar vi åter ordinarie mässor i våra församlingar, med nattvard ”inne i” gudstjänsten. Vi tillämpar fortfarande vissa restriktioner som att församlingen deltar under brödets gestalt och att vi håller lämpligt avstånd under mottagandet. Vi hoppas kunna återgå helt till vanlig mässa senare under hösten om omständigheterna så tillåter.

Varmt välkommen att ta del av sakramenten – kyrkans allra vackraste skatter!