Foto: Kristin Lidell

För dig som planerar dop, vigsel eller begravning i Coronatid

Vi har upptäckt att det blir för trångt i några av våra lokaler för att kunna hålla tvåmeters lucka till varandra och har därför beslutat om antalsbegränsningar enligt nedan.

Vi har upptäckt att det blir för trångt i några av våra lokaler och har därför beslutat följande maxantal deltagare exklusive personal:

Gusums kyrka: 30 deltagare exkl. personal
Östra Eds kyrka: 30 deltagare exkl. personal
Valdemarsviks kyrka: 30 deltagare exkl. personal
St. Olofs kapell: 15 deltagare exkl. personal
Gusums gravkapell: 10 deltagare exkl. personal
Nygrenska kapellet: 6 deltagare exkl. personal.

För Tryserums, Gryts och Ringarums kyrka gäller tidigare regler, att vi kan vara upp till 47 deltagare exklusive personal. (Med sångsolister och bärarlag behöver deltagarantalet minskas. Vi skall inte vara fler än 50 personer totalt i kyrkan vid något tillfälle) 

Nytt är också att vi begränsar antalet personer i våra samlingslokaler:

Samlingssalen Valdemarsvik: max 30 personer
Samlingssalen Ringarum: max 30 personer
Samlingssalen Gryt: max 15 personer
Gusums församlingshem: max 15 personer
Östra Eds församlingshem: max 15 personer