Foto: Maria Lundström/IKON

Musik

Musiken är en viktig del av kyrkans verksamhet.

Valdemarvik-Gryts kyrkokör

Valdemarsvik-Gryts kyrkokör medverkar i gudstjänster, musikcaféer och gör konserter.

Cantuskören

Må bra sjung i kör! Cantuskören är en blandad kör, som medverkar i gudstjänster och musikgudstjänster, ibland även i samarbete med andra körer. Repertoaren är bred, allt från enklaste visa till större musikaliska verk.

Tryserum-Östra Eds kyrkokör

Tryserum-Östra Eds kyrkokör medverkar i gudstjänster och gör konserter.

Viskören

Körsång är hälsa! VIS-kören är en kör för alla som tycker det är roligt att sjunga. Ingen körvana krävs.

Barnkör

Enda kravet att vara med i en barnkör är att man tycker om att sjunga tillsammans med andra. Verksamheten präglas av lust och glädje och som körmedlem får man utveckla sin röst och förmåga att uttrycka sig musikaliskt.