Foto: Alex & Martin/IKON

Miniorer

Våra miniorer går i årskurs 1-3 och träffas en gång i veckan i Valdemarsvik och i Gryt. I Ringarum går miniorerna i åk 1-2.

Vi börjar alltid med en samling där vi pratar om allt mellan himmel och jord och lite därtill. Vi har en gemensam aktivitet som kan vara t ex förberedelse inför en familjegudstjänst eller olika sorters pyssel. Och så finns det förstås utrymme för fri lek.
 
Valdemarsvik
Torsdagar i Valdemarsviks församlingshem, tid ej fastställt. För info kontakta ledarna.
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
Gryt
Onsdagar i Gryts församlingshem tillsammans med juniorerna. Tid ej fastställt. För info, kontakta ledarna.
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
Ringarum
Torsdagar årskurs 1-2: 13:30-15:30 i Ringarums församlingshem
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
Gusum
Måndagar 17:15-19:00 i Gusums församlingshem. 
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
 
För frågor:
Valdemarsviks församling: Ingela Hammarman el Madeléne Ottosson
tel. 0123-121 70 el 0123-405 35
mail: ingela.hammarman@svenskakyrkan.se eller madeléne.ottosson@svenskakyrkan.se 
Ringarums församling: Aina Ottosson el Mari Stridh Johansson
tel. 0121-30773 el 0121-30775
Mail: aina.ottosson@svenskakyrkan.se eller mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se