Foto: Alex & Martin/IKON

Miniorer

Våra miniorer går i årskurs 1-3 och träffas en gång i veckan i Valdemarsvik och i Gryt. I Ringarum går miniorerna i åk 1-2.

Nya restriktioner

På grund av nya restriktioner från och med 12 januari så pausar vi all barnverksamhet tillsvidare!

Vi börjar alltid med en samling där vi pratar om allt mellan himmel och jord och lite därtill. Vi har en gemensam aktivitet som kan vara t ex förberedelse inför en familjegudstjänst eller olika sorters pyssel. Och så finns det förstås utrymme för fri lek.
 
Valdemarsvik
Torsdagar 14:00-16:00 i Valdemarsviks församlingshem.
 
Gryt
Onsdagar 13:00-17:00 i Gryts församlingshem. 
 
Ringarum
Torsdagar 13:30-15:30 i Ringarums församlingshem.

Gusum
Måndagar 17:15-19:00 i Gusums församlingshem. 

 
För frågor och anmälan:

Valdemarsviks församling: Ingela Hammarman el Madeléne Ottosson
tel. 0123-121 70 el 0123-405 35
mail: ingela.hammarman@svenskakyrkan.se eller madeléne.ottosson@svenskakyrkan.se 

Ringarums församling: Aina Ottosson el Mari Stridh Johansson
tel. 0121-30773 el 0121-30775
Mail: aina.ottosson@svenskakyrkan.se eller mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se