Meny

Miniorer

Våra miniorer går i årskurs 1-3 och träffas en gång i veckan i Valdemarsvik och i Gryt. I Ringarum går miniorerna i åk 1-2.

Vi börjar alltid med en samling där vi pratar om allt mellan himmel och jord och lite därtill. Vi har en gemensam aktivitet som kan vara t ex förberedelse inför en familjegudstjänst eller olika sorters pyssel. Och så finns det förstås utrymme för fri lek.
 
Valdemarsvik
Torsdagar 14:00-16:00 i Valdemarsviks församlingshem
Vårterminen 2020 startar v 3
Gryt
Onsdagar 14:00-16:00 i Gryts församlingshem tillsammans med juniorerna.
Vårterminen 2020 startar v 3
Ringarum
Torsdagar årskurs 1-2: 13:30-15:30 i Ringarums församlingshem
Vårterminen 2020 startar v 4
Gusum
Måndagar 17:00-19:00 i Gusums församlingshem. 
Vårterminen 2020 startar v 4
 
För frågor:
Valdemarsviks församling: Ingela Hammarman el Annika Wernquist
tel. 0123-121 70 el 0123-405 35
mail: ingela.hammarman@svenskakyrkan.se eller annika.wernquist@svenskakyrkan.se
Ringarums församling: Aina Ottosson el Mari Stridh Johansson
tel. 0121-30773 el 0121-30775
Mail: aina.ottosson@svenskakyrkan.se eller mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se