Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lediga tjänster

Kom och jobba hos oss!

ytterligare information om pastoratet

Pastoratet omfattar Valdemarsviks kommun.

Inom pastoratet finns Gryts skärgård och norra delen av Tjusts skärgård med många öar och fritidsboende.
Pastoratet består av två församlingar, Ringarums i den norra delen och Valdemarsviks i den södra delen.
Det finns totalt sex kyrkor: Östra Eds, Tryserums, Valdemarsviks, Gryts, Gusums och Ringarums kyrka, samt tre kapell: Nygrenska kapellet i Valdemarsvik, St. Olofs kapell i Gryt och Gusums gravkapell vid Gusums griftegård.

Varje söndag firas oftast tre gudstjänster/mässor: två på förmiddagen och en på eftermiddagen. Dessutom musikgudstjänster, veckomässor/gudstjänster och andakter på vårdhem.
På sommaren firas, förutom vanligtvis en mässa varje söndag, även många friluftsgudstjänster, fr.a. i skärgården.

Övrigt församlingsliv präglas av rikt musikliv, väl fungerande verksamhet bland barn och familjer, asylsökande och flyktingar, gudstjänstgrupper och engagerade kyrkvärdar.

I församlingsinstruktionen har vi formulerat vår kyrkosyn:

”Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland oss går” (Sv ps 298)
Kyrkan ser vi som Guds folk på vandring här och nu och fram genom tiden.
S
om ett vandrande folk har vi rörelsen och riktningen gemensamt och Jesus Kristus går mitt ibland oss. Alla som vill gå med oss får göra det. Vi har en öppen generös attityd samtidigt som vi är tydliga med att gemenskap med Gud och tro på Jesus Kristus ger livet mening, glädje och frihet. Detta evangelium är ett arv för oss att förvalta och bära vidare till kommande generationer. 
Under vår vandring ber vi och lovsjunger, delar Guds ord och sakrament samt visar samhörighet och solidaritet med omvärlden och skapelsen som vi är delar av.
i vandrar alla tillsammans och stöder varandra allt efter behov.