Ledamöter

Här nedan kan du hitta utsedda ledamöter och kontaktinformation till ordförandena i de olika råden.

På länken nedan hittar du Valresultatet för hela riket

Kontakt.

Ordförande Kyrkofullmäktige

Rune Hallgren 0123-31024

Ordförande i Kyrkorådet

Torvald Karlsson 0123-23028

Ordförande i Valdemarsviks församlingsråd

Kristina Bergnehr 0123-31079

Ordförande i Ringarums församlingsråd

Ingegerd Fyhrman 0121-30129