Foto: Katarina Sandström Blyme

Låt oss stärka varandra i hoppet

Biskop Martin Modéus sommarhälsning