Kontakt

Pastorsexpedition  

Telefon 0123-101 13 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 0123-102 52

Telefon- och besökstider Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00.

Adress: Kyrkogatan 17, 615 31 Valdemarsvik
e-post valdemarsvik.pastorat@svenskakyrkan.se