Kontakt

Pastorsexpedition

Telefon 0123-10113 telefon- och besökstider måndag, onsdag-fredag 08:00-12:00

Adress Kyrkogatan 17, 615 31 Valdemarsvik

e-post valdemarsvik.pastorat@svenskakyrkan.se