Två svartklädda personer sitter och samtalar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation för vuxna

Om du inte konfirmerats som ung finns alltid möjligheten att göra det senare i livet.

Konfirmationen innehåller alltid ett mått av undervisning och fördjupning i den kristna tron. Ibland kan det ske i samband med en samtalsgrupp, studiecirkel eller i enskildhet med någon av våra präster. I Valdemarsvik och Ringarum startar under hösten 2023 en grupp som kallas för katekumenat - en vuxen väg till tro, denna kan till exempel mynna ut i en konfirmation för någon och ett dop för en annan. Tag kontakt med någon av våra präster om du vill veta mer.