Konfirmation

Konfirmation handlar om kristen tro. Kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Konfirmander ges möjlighet att bli bekanta med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter - och vad det har med livet att göra!

Konfirmationsläsningens upplägg i Valdemarsvik och Ringarums pastorat är födelat på fyra delar. Dessa är torsdagsträffar under höst och vårtermin, sockenkyrka dvs gudstjänstdeltagande, två läger här i pastoratet och ett på Gotland, samt själva konfirmationen. Konfirmationen är öppen för alla som går i 8:an och uppåt. Om du missade konfan förra året är det bara att hänga på nu! Om du inte är döpt är du lika välkommen som alla andra och får under året erbjudande om dop, som du själv tar ställning till i lugn och ro. Anmäler gör du antingen med länken nedanför eller via e-post till ingela.jansson@svenskakyrkan.se 
Vi tar gärna emot frågor om konfirmationen - hör av dig till Ingela eller Jacob om du funderar på något.
 
 
Torsdagar träffas vi i Valdemarsviks församlingshem efter skoltid och det är ofta upplagt såhär:
15:45-16:15   Drop-in och enkelt fika
16:15-16:30   Samling och information
16:30-18:00   Tema utforskas med lek, samtal, sång och läsning.
18:00-18:30   Andakt/Mässa
 
Konfirmationens mål är att utrusta er konfirmander med goda redskap för att kunna leva som människa i världen.
Församlingen vill erbjuda en plats där var och en kan lära sig att bli mer trygg i sig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och växa som människa. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen. I slutet av konfirmationsläsningen firas en gudstjänst där alla konfirmanderna ges möjlighet att bekräfta (confirm) sitt dop och den tro som man döptes till, var och en får själva möjlighet att ta ställning till det kyrkan tror och är. 

 

Ett utrivet papper med texten Kom ihåg i rött.

Dokument

Här hittar du lite olika dokument för årets konfirmationsupplägg. Hör av dig ifall du funderar över något.

Konfirmationen

Under våren 2023 firar vi konfirmationen under pingsthelgen.

Två svartklädda personer sitter och samtalar.

Konfirmation för vuxna

Om du inte konfirmerats som ung finns alltid möjligheten att göra det senare i livet.