Foto: Emma Dahlbäck/IKON

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro.

Det år du fyller fjorton år erbjuder Svenska kyrkan i Valdemarsvik och Ringarum in till konfirmation. Konfirmation betyder Bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och av dig!

Om du går i 9:an, gymnasiet eller är vuxen och känner att du missat något så är du också välkommen att konfirmera dig och att vara med i verksamheten.

Vårt konfirmandarbete bygger på att äldre ungdomar, de unga ledarna tar ett stort ansvar. Som konfirmand gäller det också att ta ett eget ansvar och vara med på träffar, läger och gudstjänster. Alltså Frihet med/under ansvar!

Vi ser inte konfirmandtiden som två terminer där vi ska hinna med allt, utan kanske mer som att själva konfirmationen är en start!

Du är välkommen in i en stor och lite annorlunda gemenskap! Här finns ungdomar som har bestämt sig för att ta ett särskilt ansvar för dig och bry sig. Gemenskapen består dock inte bara av de äldre ungdomarna utan hela den världsvida kyrkan.
 
När du kommer med i konfirmandarbetet betyder det att du får vänja dig vid att här råder inte riktigt samma rangordning som du kanske är van vid. Här är det lite annorlunda. Du får kanske en helt annan roll än den du är van vid-risken är att du hittar dig själv!
 
Vi vill att du ska få en smak av vad kyrkan är, att du får ansvar och delaktighet.

- Vi har kul!

- Vi åker på två ”hemmaläger” och ett längre läger till Polen.

- Det finns alltid en vuxen som lyssnar på dig.

- Vi träffas på torsdagar ojämna veckor. Drop in 15:30-16:00, sedan kör vi till 18:30. Firar mässa varje gång!

- Vi gör egna gudstjänster ibland.
 
 
Vi som jobbar med detta är:
Ingela Jansson, församlingspedagog.
0123-102 13, 070-3900391, ingela.jansson@svenskakyrkan.se
 
Erik Gruvebäck, präst.
0121-307 71, 076-8123332, erik.gruveback@svenskakyrkan.se
 
Samt ett glatt gäng unga ledare!