Juniorer

Våra juniorer går i årskurs 4-6 och träffas en gång i veckan. Vi kör igång i Valdemarsvik och Gryt vecka 2 och i Gusum och Ringarum vecka 4.

Vi börjar alltid med en samling där vi pratar om allt mellan himmel och jord och lite därtill. Vi har en gemensam aktivitet, t ex förberedelse inför en familjegudstjänst eller olika sorters pyssel. Och så finns det utrymme för fri lek.
 
Valdemarsvik
Tisdagar 14:00-17:00 i Valdemarsviks församlingshem. 
 
Gryt
Onsdagar i Gryts församlingshem. Tillsammans med miniorerna. 14:00-17:00. 
 
Ringarum
Måndagar Åk 4-6 14:30-16:30 i Ringarums församlingshem. 
 
Gusum
Måndagar 17:15-19:00 i Gusums församlingshem. Här har vi en åldersblandad grupp från åk 1-6. 
 
För frågor och anmälan:

Valdemarsviks församling: Ingela Hammarman el Madeléne Ottosson.
tel. 0123-121 70 el 0123-405 35
e-post: ingela.hammarman@svenskakyrkan.se eller madelene.ottosson@svenskakyrkan.se 

Ringarums församling. Aina Ottosson el Mari Stridh Johansson
tel. 0121-30773 el 0121-30775
e-post: aina.ottosson@svenskakyrkan.se eller mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se