Juniorer

Våra juniorer går i årskurs 4-6 och träffas en gång i veckan i Valdemarsvik eller Gryt. I Ringarum och Gusum går juniorerna i klass 3-6.

Nya restriktioner

På grund av nya restriktioner från och med 12 januari så pausar vi all barnverksamhet tillsvidare!

Vi börjar alltid med en samling där vi pratar om allt mellan himmel och jord och lite därtill. Vi har en gemensam aktivitet, t ex förberedelse inför en familjegudstjänst eller olika sorters pyssel. Och så finns det utrymme för fri lek.
 
Valdemarsvik
Tisdagar 14:00-17:00 i Valdemarsviks församlingshem
 
Gryt
Onsdagar i Gryts församlingshem. Tillsammans med miniorerna. 13:00-17:00
 
Ringarum
Måndagar Åk 3 13:30-15:30, Åk 4-6 14:30-16:30 i Ringarums församlingshem 
 
Gusum
Måndagar 17:15-19:00 i Gusums församlingshem. Här har vi en åldersblandad grupp från åk 1-6.
 
För frågor och anmälan:

Valdemarsviks församling: Ingela Hammarman el Madeléne Ottosson.
tel. 0123-121 70 el 0123-405 35
e-post: ingela.hammarman@svenskakyrkan.se eller madelene.ottosson@svenskakyrkan.se 

Ringarums församling. Aina Ottosson el Mari Stridh Johansson
tel. 0121-30773 el 0121-30775
e-post: aina.ottosson@svenskakyrkan.se eller mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se