Juniorer

Våra juniorer går i årskurs 4-6 och träffas en gång i veckan i Valdemarsvik eller Gryt. I Ringarum och Gusum går juniorerna i klass 3-6.

Vi börjar alltid med en samling där vi pratar om allt mellan himmel och jord och lite därtill. Vi har en gemensam aktivitet, t ex förberedelse inför en familjegudstjänst eller olika sorters pyssel. Och så finns det utrymme för fri lek.
Valdemarsvik
Tisdagar 14:00-17:00 i Valdemarsviks församlingshem
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
Gryt
Onsdagar i Gryts församlingshem. Tillsammans med miniorerna. Tid ej fastställt. För info kontakta ledarna.
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
Ringarum
Måndagar Åk 3 13:30-15:30, Åk 4-6 14:30-16:30 
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
Gusum
Måndagar 17:15-19:00 i Gusums församlingshem
Vi återkommer med startdatum så snart vi får köra igång.
 
För frågor:
Valdemarsviks församling: Ingela Hammarman el Madeléne Ottosson.
tel. 0123-121 70 el 0123-405 35
Mail: ingela.hammarman@svenskakyrkan.se eller madelene.ottosson@svenskakyrkan.se 
Ringarums församling. Aina Ottosson el Mari Stridh Johansson
tel. 0121-30773 el 0121-30775
Mail: aina.ottosson@svenskakyrkan.se eller mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se