Meny

Juniorer

Våra juniorer går i årskurs 4-6 och träffas en gång i veckan i Valdemarsvik eller Gryt. I Ringarum och Gusum går juniorerna i klass 3-6.

Vi börjar alltid med en samling där vi pratar om allt mellan himmel och jord och lite därtill. Vi har en gemensam aktivitet, t ex förberedelse inför en familjegudstjänst eller olika sorters pyssel. Och så finns det utrymme för fri lek.
Valdemarsvik
Tisdagar 14:00-17:00 i Valdemarsviks församlingshem
Vårterminen 2020 startar v 3
Gryt
Onsdagar 14:15-17:00 i Gryts församlingshem. Tillsammans med miniorerna.
Vårterminen 2020 startar v 4
Ringarum
Måndagar 13:30-16:00 i Ringarums församlingshem. Åk 3 kommer 13:30 och åk 4-6 kommer 14:30 alla slutar 16:00.
Vårterminen 2020 startar v 4
Gusum
Måndagar 17:00-19:00 i Gusums församlingshem
Vårterminen 2020 startar v 4
 
För frågor:
Valdemarsviks församling: Ingela Hammarman el Annika Wernqvist
tel. 0123-121 70 el 0123-405 35
Mail: ingela.hammarman@svenskakyrkan.se eller annika.wernquist@svenskakyrkan.se 
Ringarums församling. Aina Ottosson el Mari Stridh Johansson
tel. 0121-30773 el 0121-30775
Mail: aina.ottosson@svenskakyrkan.se eller mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se