Foto: Hannes Carlsson

Gryts kyrka

Mitt på Kyrkön, som en gång var omgärdad av vatten, ligger den ljusa och rymliga kyrkan i Gryt.

Gryts ursprungliga kyrka byggdes troligen på 1300-talet och låg norr om nuvarande kyrka. Den revs på 1700-talet. Den gamla kyrkans sakristia finns kvar, om än rejält om- och tillbyggd och fungerar nu som en ”lillkyrka” och heter S:t Olofs kapell. Den används till gudstjänster och kyrkliga handlingar framför allt vintertid.
Den nya kyrkan byggdes vid sekelskiftet 1700-1800. Den är en stor hallkyrka i den tidens smak. Kyrkan har ett torn från samma tid med lanterinförsedd huv. 
Interiören domineras av den stora altartavlan, utförd av Pehr Hörberg. Den föreställer Jesu himmelsfärd. 
Den nuvarande predikstolen är från 1875 och den har tidvis varit placerad längre ned i kyrkan, vid sakristiingången.
Orgeln är byggd av orgelbyggaren P Z Strand och omfattar 16 stämmor.
Dopfunten är av röd granit och tillkom 1925.
Votivskeppet i kyrkan tillkom 1955 och är tillverkat av sjömannen Manfred Pettersson. 
Altaret i S:t Olofs kapell   

Här nedan kan du klicka och läsa två gedigna presentationer av Gryts gamla och nya kyrka som gjorts av Margareta Andersson och presenterats i tre studiecirkelträffar under hösten 2019.

Gamla kyrkan i Gryt

Nya kyrkan i Gryt

Adress och koordinater

Gryts Kyrka 1
615 96 Gryt


GPS Koordinater:

58°11′7.9″N 16°48′0.8″Ö