Foto: Linda Mickelsson/IKON

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder som en service till gravrättsinnehavaren att teckna ett skötselavtal.

Kontakt

Kyrkogårdsexpeditionen öppen mån, ons och fre 08:00-12:00 0123-10252

Kyrkogårdsvaktmästare:
Kyrkogårds-och fastighetschef:  Joakim Karlsson 0123-10278

Gusums griftegård:   Johanna Bilfeldt 0123-20072

Ringarums kyrkogård:  Johan Kettle 0121-30447

Valdemarsviks kyrkogård:  Fredrik Karlsson 0123-10281

Gryts kyrkogård:  Johanna Lönngren 0123-10248

Tryserums kyrkogård:  Johann Karlsson 0121-46661

Östra Eds kyrkogård:  Johann Karlsson 0123-46661

GRAVSKÖTSELALTERNATIV

Gravskötsel enligt 2024 års taxa.

Garvanordningar
Gravanordning får uppsättas efter godkännande av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sin gravanordning och har att se till att gravanordningen inte utgör en fara för allmänheten eller påverkar arbetsmiljön menligt. Kyrkogårdsförvaltningen kan vara behjälplig med detta om möjlighet finns.

Gravskötsel
Gravrättsinnehavaren är skyldig att vårda graven för vilken gravbrev utfärdats. Vården innefattar riktning av gravanordning, skötsel av grus eller gräs och i förekommande fall omgärdande häck samt blomsterrabatt.

Skötselavtal
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder som en service till gravrättsinnehavaren att teckna ett skötselavtal.

FÖLJANDE SKÖTSELALTERNATIV ERBJUDS

1.  Grundskötsel med planteringsyta: (Kostnad 550 kr/år)

Gravrättsinnehavaren åtar sig att sköta förekommande blomsterrabatt med plantering samt borttagning av all plantering i rabatten.   

Kyrkogårdsförvaltningen tar ut en avgift för grundskötsel som innefattar: Vattning av sommarblommor under perioden 10 juni-30 september, borttagning av vissna snittblommor, gräsklippning, kantklippning, mönsterkrattning av grus, ogräsrensning, klippning av i förekommande fall omgärdande häck, samt vår- och höststädning. 

2. Grundskötsel utan planteringsyta: (Kostnad 375 kr/år)

Gravrättsinnehavaren avstår från blomsterrabatt.     

Kyrkogårdsförvaltningen tar ut en avgift för grundskötsel som innefattar: Borttagning av vissna snittblommor, gräsklippning, kantklippning, mönsterkrattning av grus, klippning av i förekommande fall omgärdande häck, samt vår- och höststädning.

3.  Grundskötsel samt sommarplantering: (Kostnad 750 kr/ år)

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att sköta graven.

I denna skötsel ingår förutom grundskötsel, se alternativ 1 ovan, plantering samt upptagning av sommarblommor, kanthuggning, gödsling samt ogräsrensning.

4. Vinterdekoration till Alla Helgons Dag: (Kostnad175kr/år)   

Betalning kan ske på två sätt:

A. Årsskötsel

Man tecknar ett avtal och får ett inbetalningskort automatiskt varje år med gällande gravskötseltaxa till det att man säger upp avtalet, vilket måste ske minst tre månader före avtalsårets utgång.

B. Avräkningskonto 

Man tecknar ett avtal och betalar in valfri summa mellan 5000:- och 25000:- till ett avräkningskonto, varifrån pengarna dras varje år med gällande gravskötseltaxa till det att pengarna tagit slut på kontot.

Egen skötsel
Man kan naturligtvis välja att sköta graven själv så länge gravrätt finns, se under rubrik Gravskötsel. Vi vill gärna ha ett meddelande om det.

Gravrätt
Fr.o.m år 2000 gäller att vid gravsättning har man rätt till 25 års gravrättstid (gäller ej minneslund och askgravlund, där inga gravrätter finns), detta ingår i begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln. Gravrättstiden förlängs automatiskt i 25 år från det datum när ny gravsättning sker i gravplatsen.

Vid gravrättstidens slut finns möjlighet att förlänga gravrätten i 10 år kostnadsfritt. 

Vi vill påminna om att ni som gravrättsinnehavare ansvarar för gravanordningen på era gravar och göra er uppmärksamma på att om anordningen lutar och det finns risk för att den kan stjälpa måste den förankras, annars har vi rätt att ta bort gravstenen.

Vi vill även påminna om dödsboets skyldighet att anmäla ny gravrättsinnehavare när gravrättsinnehavaren avlider.

Telefonnr till expeditionen för teckande av avtal eller övriga frågor angående gravar är: 0123-102 52 Exp.tider kl 8:00-12:00 mån, ons-fre

Valdemarsviks-Ringarums pastorat
Kyrkogatan 17
615 31 Valdemarsvik