Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder som en service till gravrättsinnehavaren att teckna ett skötselavtal.

Kontakt

Kyrkogårdsexpeditionen öppen mån, ons-fre 08:00-12:00 0123-10252

 

Kyrkogårdsvaktmästare:
Kyrkogårds-och fastighetschef:  Joakim Karlsson 0123-10278

Gusums griftegård:   Linus Karlsson 0123-20072

Ringarums kyrkogård:  Johan Kettle 0121-30447

Valdemarsviks kyrkogård:  Fredrik Karlsson 0123-10281

Gryts kyrkogård:  Johanna Lönngren 0123-10248

Tryserums kyrkogård:  Göran Lindwall 0123-10268

Östra Eds kyrkogård:  Johan Karlsson 0123-46661

GRAVSKÖTSELALTERNATIV

Gravskötsel enligt 2018 års taxa.

Garvanordningar
Gravanordning får uppsättas efter godkännande av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sin gravanordning och har att se till att gravanordningen inte utgör en fara för allmänheten eller påverkar arbetsmiljön menligt. Kyrkogårdsförvaltningen kan vara behjälplig med detta om möjlighet finns.

Gravskötsel
Gravrättsinnehavaren är skyldig att vårda graven för vilken gravbrev utfärdats. Vården innefattar riktning av gravanordning, skötsel av grus eller gräs och i förekommande fall omgärdande häck och blomsterrabatt.

Skötselavtal
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder som en service till gravrättsinnehavaren att teckna ett skötselavtal.

FÖLJANDE SKÖTSELAVTAL ERBJUDS

1.  Grundskötsel med planteringsyta: (Kostnad 450 kr/år)

Gravrättsinnehavaren åtar sig att sköta förekommande blomsterrabatt med plantering samt borttagning av all plantering i rabatten   

Kyrkogårdsförvaltningen tar ut en avgift för grundskötsel som innefattar: Vattning av sommarblommor under perioden 10 juni-30 september, ogräsrensning, borttagning av vissna snittblommor, gräsklippning, kantklippning, mönsterkrattning av grus, klippning av i förekommande fall omgärdande häck, riktning av gravsten när det är möjligt att utföra utan maskinell hjälp, samt vår- och höststädning. 

2. Grundskötsel utan planteringsyta: (Kostnad 300kr/år)

Gravrättsinnehavaren avstår från blomsterrabatt.     

Kyrkogårdsförvaltningen tar ut en avgift för grundskötsel som innefattar:    Borttagning av vissna snittblommor, gräsklippning, kantklippning, mönsterkrattning av grus, klippning av i förekommande fall omgärdande häck, riktning av gravsten när detta är möjligt att utföra utan maskinell hjälp, samt vår- och höststädning.

3.  Grundskötsel samt sommarplantering: (Kostnad 650 kr/ år)

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att sköta graven.

I denna skötsel ingår förutom grundskötsel, se alternativ 1 ovan, plantering samt upptagning av sommarblommor, kanthuggning samt gödsling.

4. Önskas vinterdekoration till Alla Helgons Dag, tillkommer en kostnad av 150:-/år    

Betalning kan ske på två sätt:

  • Årsskötsel

Man tecknar ett avtal och får ett inbetalningskort automatiskt varje år med gällande gravskötseltaxa till det att man säger upp avtalet, vilket måste ske minst tre månader före avtalsårets utgång.

  • Avräkningskonto 

Man tecknar ett avtal och betalar in valfri summa mellan 5000:- och 25000:- till ett avräkningskonto, varifrån pengarna dras varje år med gällande gravskötseltaxa till det att pengarna tagit slut på kontot.

Egen skötsel
Man kan naturligtvis välja att sköta graven själv så länge gravrätt finns, se under rubrik Gravskötsel. Vi vill gärna ha ett meddelande om det.

Gravrätt
Fr.o.m år 2000 gäller att vid gravsättning har man rätt till 25 års gravrättstid (gäller ej minneslund och askgravlund, där inga gravrätter finns), detta ingår i begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln. Gravrättstiden förlängs automatiskt i 25 år från det datum när ny gravsättning sker i gravplatsen.

Vid gravrättstidens slut finns möjlighet att förlänga gravrätten i 10 år kostnadsfritt. Väljer man att teckna skötselavtal med oss, förlängs gravrätten automatiskt med skötselavtalets längd utan kostnad.

Vi vill påminna om att ni som gravrättsinnehavare ansvarar för gravanordningen på era gravar och göra er uppmärksamma på att om anordningen lutar och det finns risk för att den kan stjälpa måste den riktas, annars har vi rätt att ta bort gravstenen.

Vi vill även påminna om dödsboets skyldighet att anmäla ny gravrättsinnehavare när gravrättsinnehavaren avlider.

Telefonnr till expeditionen för teckande av avtal eller övriga frågor angående gravar är: 0123-102 52 Exp.tider kl 8:00-12:00 mån, ons-fre

Annica Magnusson och Annica Eriksson