Foto: Magnus Aronsson/IKON

Dop

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör den döpte Svenska kyrkan och är en del av den kristna kyrkan i hela världen.

Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

När ett barn kommit till världen…

Nyblivna föräldrar erbjuds att döpa sitt barn och inbjuds till samtal om dopets innebörd och om de praktiska förberedelserna för dopgudstjänsten. Ofta är dopet en del i församlingsgudstjänsten, men det finns även möjlighet till en särskild dopgudstjänst. Dopgudstjänstens ordning finns i den svenska psalmboken. Varje år döps drygt 70 procent av alla födda barn enligt Svenska kyrkans ordning.
Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandarbetet döps före sin konfirmation.
Vuxna som ännu inte är döpta erbjuds, i Svenska kyrkan, undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för sitt dop. Svenska kyrkan är det trossamfund i Sverige som döper flest vuxna.
Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna dop. Omdop förekommer inte.

Dopuppföljning

I våra församlingar hålls kontakt med barnet och familjen genom brev på dopdagen och inbjudningar till barnverksamhet och gudstjänster. Döpta unga och vuxna inbjuds att delta i gudstjänster och församlingsarbete.
Källa: Svenska Kyrkan

 

församlingsexpeditionen

Telefon 0123-10113 Telefontider måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00

Adress: Kyrkogatan 17, 615 31 Valdemarsvik

epost: valdemarsvik.pastorat@svenskakyrkan.se