Foto: Katarina Sandström Blyme

Biskopsvisitation

Under första veckan i mars kommer biskop Martin Modéus att göra en visitation i vårt pastorat. Här nedan kan du se hela det öppna programmet. Varmt välkommen att träffa biskop Martin under den här veckan.