En hemmasnickrad träskylt talar om att en kyrkogård ligger längre fram längs stigen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Begravningsverksamheten inom Valdemarsviks kommungränser

Begravningsverksamheten inom Valdemarsviks kommun bedrivs av Valdemarsviks och Ringarums pastorat.

Våra kyrkogårdar är platser för minnen och eftertanke, kyrkogården skall ha plats för sorgens alla skiftningar. Med åren blir våra kyrkogårdar också ett kulturarv, där man kan följa släktens och bygdens historia. Att gå på en kyrkogård skall vara vilsamt och en fin upplevelse. Vår målsättning inom begravningsverksamheten i Valdemarsviks-Ringarums pastorat är välskötta kyrkogårdar som är tillgängliga för alla.

Inom kommunen finns det 6 st kyrkogårdar, en i varje socken med sammanlagt ca 4 600 gravar.
På alla kyrkogårdar finns det kist-samt urngravar.
Minneslundar finns på samtliga kyrkogårdar utom i Östra-Ed.
Det finns även askgravlundar på alla kyrkogårdar.

Vad är en minneslund och vad gäller där?

En minneslund är ett gravskick där man gravsätter askan efter den avlidne inom ett gemensamt 
gravområde. Placeringen av askan inom området är anonym och därför får inga anhöriga närvara vid gravsättningen, vilken utföres av kyrkogårdens personal. Blommor och gravljus får enbart placeras på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att en gemensam krans placeras vid minneslunden i samband med Allhelgonahelgen.

Man får inte: 

 •  Markera särskilda gravplatser 
 •  Anordna enskilda gravvårdar
 •  Utföra egna planteringar
 •  Använda plastblommor
 •  Plantera krukväxter
 • Använda konstgjorda ljus ex batteriljus
 • Lägga ut kransar, vinterdekorationer
 • Placera andra föremål ex stenhjärtan, gravlyktor egna gravdekorationer mm

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Förvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissna blommor samt ovanstående förbjudna föremål.

Vad är en askgravlund och vad gäller där?

Askgravlund är ett gemensamt gravskick där man gravsätter askan efter den avlidne inom ett gemensamt område.

Man har rätt att närvara vid gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen ordnar, mot betalning, en platta med den bortgångnes namn som sätts upp i samband med gravsättningen på en gemensam plats.

Minnesplattan med den gravsattes namn tas bort tidigast efter 25 år.

För gravsättning i askgravlunden används en kartong eller en urna av förgängligt material.

Följande föreskrifter för askgravlunden gäller:

 • Gravplats upplåts utan gravrätt
 • Gravsättningsplatsens läge får inte markeras
 • Efter gravsättning läggs begravningsblommor på avsedd plats
 • Smyckning får ske endast med snittblommor och levande ljus som placeras på avsedd                      smyckningsplats. Annan plantering eller utsmyckning är inte tillåten.

                

Man får inte:

 • Markera särskilda gravplatser
 • Anordna enskilda gravvårdar
 • Utföra egna planteringar
 • Använda plastblommor                                                                         
 • Plantera krukväxter
 • Använda konstgjorda ljus ex batteriljus
 • Lägga ut kransar, vinterdekorationer   
 • Placera andra föremål ex stenhjärtan, gravlyktor, egna gravdekorationer mm

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att en gemensam krans placeras vid askgravlunden i samband med Allhelgonahelgen samt ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. Förvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissna blommor samt ovanstående förbjudna föremål.

Har du några funderingar eller frågor angående kyrkogårdarna eller de skötselavtal för vård av gravar som Valdemarsvik och Ringarums pastorat erbjuder kan du ringa expeditionen på telefon 0123-10252. Öppettiderna är måndag, onsdag och fredag, 08.00-12.00.

Telefonnummer till vaktmästare för respektive kyrkogård hittat du under personal.