Foto: Alex & Martin/IKON

Barn och familj

Välkomna till våra barn och föräldragrupper! Vi träffas varje vecka i våra församlingshem i Valdemarsvik, Gryt, Ringarum och Gusum.

I föräldrar-barngrupperna är barnen mellan 0-6 år. Vi brukar sjunga och fika tillsammans för att möta varandra, utbyta erfarenheter och ge varandra stöd och råd. Alla  föräldrar som har möjlighet att komma loss en stund skall känna sig varmt välkomna!
Minior och Juniorerna träffas också varje vecka och där pysslar vi, leker och lär känna varandra på ett annat sätt än i skolan. Vi tar en terminsavgift som går till material och pysselkostnader.
Vi brukar också arrangera olika aktiviteter, drop in veckor för vuxna som kan komma och hälsa på, övernattningar, utflykter, tävlingar och annat skoj!
Kom med du också!
Läs mer: