Foto: Ingela Jansson

Asyl- och flyktingarbete

I vårt pastorat har vi ett stort arbete, för asylsökande och flyktingar som bor och vistas i vår kommun, ett arbete som även engagerar många ideella krafter. Nedan kan du hitta alla olika mötesplatser i vår kommun, även sådana som inte arrangeras av Svenska kyrkan.

Vi arbetar med människan i centrum för att alla ska ha en dräglig vardag. Genom olika sammankomster och mötesplatser vill vi stärka människor som kommit till vårt område. De senaste åren har vi prioriterat de asylsökande och flyktingar som lever mitt bland oss.

I våra församlingar finns ett stort antal asylsökande/flyktingar med olika språkbakgrund. För att så många som möjligt ska känna sig hemma i våra gudstjänster har vi regelbundet inslag på andra språk, engelska, franska, tigrinja, arabiska m.m. I vår asylverksamhet tränas många med främmande språk i grundläggande svenska. Också vi andra får lära oss ett och annat ord på andra språk, vilket berikar och stärker samhörigheten. 

Vårt arbetssätt är att vara öppna för människan och skapa gemenskap.

Vi erbjuder också:
Juridisk rådgivning tillsammans med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar i Stockholm som besöker oss på plats när behov uppstår.

Själavårdssamtal i samband med kriser eller bara någon att tala med.

Social motor i samhället. Vi försöker att vara en sammanhållande länk för alla de ideella och grupper som genomför aktiviteter för dessa målgrupper.

Har du frågor eller synpunkter kontakta:

Ingela Jansson 0123-102 13
Ingela.jansson@svenskakyrkan.se

Mari Stridh Johansson 0121-30775
mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se