Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Asyl- och flyktingarbete

I vårt pastorat har vi ett stort arbete, för asylsökande och flyktingar som bor och vistas i vår kommun, ett arbete som även engagerar många ideella krafter. Nedan kan du hitta alla olika mötesplatser i vår kommun, även sådana som inte arrangeras av Svenska kyrkan.

Måndagar 08:30-12:00 Mamma/barngrupp med svenskundervisning och frukost.

Kontaktperson: Mari Stridh Johansson, Svenska kyrkan 0121-30775

Kvarngården, Gusum

Måndagar 08:30-12:00 Mamma/barngrupp med svenskundervisning och frukost. Kontaktperson: Mari Stridh Johansson, Svenska kyrkan 0121-30775

Onsdagar 13:30-15:45 Språkcafé (tre grupper samt barnpassning)

Kontaktperson: Ingela Jansson, Svenska kyrkan 0123-10213

Valdemarsviks församlingshem

Onsdagar 13:30-15:45 Språkcafé (tre grupper samt barnpassning) Kontaktperson: Ingela Jansson, Svenska kyrkan 0123-10213

Måndagar 14:00-16:00 Sy, sticka och måla.
Tisdagar 11:45-13:00 Vardagssvenska 
14.00-16:15 Vardagssvenska (två grupper samt barnpassning)
Torsdagar 10:45-13:00 Vardagssvenska (två grupper)

Kontaktperson: Anna Eriksson, Vuxenskolan 070-3235674

Sjöhuset, Valdemarsvik

Måndagar 14:00-16:00 Sy, sticka och måla. Tisdagar 11:45-13:00 Vardagssvenska 14.00-16:15 Vardagssvenska (två grupper samt barnpassning) Torsdagar 10:45-13:00 Vardagssvenska (två grupper) Kontaktperson: Anna Eriksson, Vuxenskolan 070-3235674

Måndagar 15.00-17:00 Svenska, matlagning och sömnad.

Kontaktperson: Gerd Pettersson, Röda korset 073- 1518549

Folkets Hus, Gusum

Måndagar 15.00-17:00 Svenska, matlagning och sömnad. Kontaktperson: Gerd Pettersson, Röda korset 073- 1518549

Onsdagar 13:00-15:00 Matlagning

Kontaktperson: Patrik Hallgren, EFS 073-9037189 och Nhela Ali 0763270394

Klippan, Gusum

Onsdagar 13:00-15:00 Matlagning Kontaktperson: Patrik Hallgren, EFS 073-9037189 och Nhela Ali 0763270394

Tisdagar 19:30-21:00 Simskola för kvinnor. Anmälan!

Kontaktperson: Gerd Pettersson, Röda korset 073- 1518549

Gusums simhall

Tisdagar 19:30-21:00 Simskola för kvinnor. Anmälan! Kontaktperson: Gerd Pettersson, Röda korset 073- 1518549

Torsdagar 14:00-15:30 Barnverksamhet.

Kontakt: 0123 - 192 00

Biblioteket, Valdemarsvik

Torsdagar 14:00-15:30 Barnverksamhet. Kontakt: 0123 - 192 00

Måndagar 15:00-17:00 Läxhjälp

Fabriken, Valdemarsvik

Måndagar 15:00-17:00 Läxhjälp

Lördagar 16:00-18:00 Gympa

Gryts skola, gymnastiksalen

Lördagar 16:00-18:00 Gympa

Vi arbetar med människan i centrum för att alla ska ha en dräglig vardag. Genom olika sammankomster och mötesplatser vill vi stärka människor som kommit till vårt område. De senaste åren har vi prioriterat de asylsökande och flyktingar som lever mitt bland oss.

I våra församlingar finns ett stort antal asylsökande/flyktingar med olika språkbakgrund. För att så många som möjligt ska känna sig hemma i våra gudstjänster har vi regelbundet inslag på andra språk, engelska, franska, tigrinja, arabiska m.m. I vår asylverksamhet tränas många med främmande språk i grundläggande svenska. Också vi andra får lära oss ett och annat ord på andra språk, vilket berikar och stärker samhörigheten. 

Vårt arbetssätt är att vara öppna för människan och skapa gemenskap.

Vi erbjuder också:
Juridisk rådgivning tillsammans med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar i Stockholm som besöker oss på plats när behov uppstår.

Själavårdssamtal i samband med kriser eller bara någon att tala med.

Social motor i samhället. Vi försöker att vara en sammanhållande länk för alla de ideella och grupper som genomför aktiviteter för dessa målgrupper.

Har du frågor eller synpunkter kontakta:

Ingela Jansson 0123-102 13
Ingela.jansson@svenskakyrkan.se

Mari Stridh Johansson 0121-30775
mari.stridh-johansson@svenskakyrkan.se