Välkommen som medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Du är viktig

När du är medlem bidrar du till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

en avgift som gör gott för många

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas

  • gemenskapsträffar för äldre

  • ett rikt musikliv med körer och musiker

  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du är även med i en församling som :

  • vill förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.

  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.

  • tillsammans med andra goda krafter vill vi vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Vad blir jag en del av?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

Vad får jag göra och ta del av?

Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter.

Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, språkkaféer. Kyrkan stöttar också de som är mest utsatta i samhället. Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.

I andra länder pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

Medlem genom dopet

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

så blir du medlem 

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan, skicka ansökan till den församling du tillhör. 

Ladda ned och skriv ut inträdesansökan.

Är du osäker på om du redan är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kan du fråga din församling.