Valbo församlingsråd

i Valbo-Hedesunda pastorat

Mandatperioden 2022-2025

Anders Berglund
Mårten Bjöörn, ordförande
Per Erlandsson
Boel Fredriksson
Ing-Britt Holmblad
Mia-Marie Kjellgren, kyrkoherde
Marie-Ann Kruhsberg
Maria Malmqvist
Helena Näslund
Lii Tjörneryd