Tyst meditation

Meditation handlar om att "sitta sig till stillhet". Den kan hjälpa oss att stanna av, att hinna ifatt vår själ och bli mer närvarande i nuet.

Meditation handlar om att ”sitta sig till stillhet”.

Att sitta i balans, i kroppens lodlinje, med så lite spänning som möjligt, hjälper oss att nå inre stillhet. Vi är här och nu och låter allt vara som det är. Låter tankarna komma och gå utan att fästa någon vikt vid dem.

Öppen för alla oavsett tro eller livsåskådning.

Kanske gör du som många andra förknippar meditationen med hinduism eller buddism? Ändå har meditationen funnits i den kristna kyrkan sedan fornkyrkans tid.

Meditation är en form av ordlös bön, att genom stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek.

Fysisk påverkan
Vi behöver balans mellan yttre aktivitet och inre stillhet.
I meditationen sänks blodtrycket, mängden stresshormon minskar och vårt immunförsvar stärks. Därför gör meditationen det lättare för oss att hantera stress i vardagen.

Hedesunda församlingshem  

Söndagar kl.19.00 
Kort introduktion för nybörjare kl.18.30

Meditationsledare

Elisabeth Persson, tel. 070-230 99 26