Spädbarnsmassage

Här ges Du som förälder en möjlighet att gå en kurs i spädbarnsmassage tillsammans med din baby.

Kurs i spädbarnsmassage

Torsdagar, kl 09.30-11.30 

Kursstart hösten 2022: vecka 36 samt vecka 45.

För mer information, kontakta kursledare Sarah Lööv Koskitalo (se kontaktuppgifter nedan), eller anmälan (använd länk till webbanmälan nedan). 

  • Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan.

  • Spädbarnsmassage ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet.

  • Spädbarnsmassage är en möjlighet att fördjupa och utveckla samspelet mellan föräldrar och barn.

  • Spädbarnsmassage är ingen behandling utan en stund av avslappning och välbefinnande både för den som ger och den som får massage. 

Vi har ett informationstillfälle följt av fem praktiska gånger och det är viktigt att man i möjligaste mån kan delta alla gånger. Idealisk ålder på barnet är ca. 2-3 månader. Dock kan både lite yngre och äldre fungera!

Kursen är kostnadsfri fr.o.m 2022! Vegetabilisk massageolja samt kurskompendium ingår.

Förtur för boende i Valbo-Hedesunda pastorat, i mån av plats tar vi emot deltagare från andra pastorat och församlingar.