Nio frågor och svar om Tyst meditation

 1. Vad menas med Tyst meditation? Varför sitter man tyst?

  Vi lyssnar inåt, istället för att lyssna på någon som talar. Tystnaden möjliggör lyssnandet.

 2. Har metoden funnits länge?

  Ja, allt sedan 300-talet berättas det om att ökenfäder och mödrar mediterade i tystnad. Detta sätt att meditera försvann på 1500-talet, under reformationstiden, men återkom till Sverige på 1960-1970 talet. Det var Jesuitmunkar som tog till sig det sättet att meditera, att sitta i tystnad, efter att de mött Zenbuddistmunkar som tillämpade den metoden.

 3. På vilket sätt skiljer sig den tysta meditationen från den ledda meditationen? 

  I den ledda meditationen arbetar man genom muntlig vägledning av meditationsledaren för att påverka sitt tankeflöde. I den tysta meditationen strävar man efter att, utan yttre vägledning, släppa taget om tanken och lyssna inåt sig själv.

 4. Vad är syftet med den tysta meditationen?

  Det är att möta sitt sanna jag. Jaget bakom egot, tankar och känslor. Det är också en form av ordlös bön genom att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek.

 5. Förutsätter den tysta meditationen att man tror på Gud eller Jesus?

  Nej, men i vårt sammanhang sitter vi inför Guds kärlek och vi räknar med Guds närvaro.

 6. Vad menas med meditationsprocessen?

  Processen börjar alltid med en längtan inom oss. Riktningen är viktig, liksom vilan, att släppa taget om tankar och känslor. Alla har sin personliga väg och Gud har sin väg med oss.

 7. Kan man påvisa några fysiska resultat av meditationen?

  Ja, man kan mäta sänkta nivåer i blodet av stresshormoner och sänkt blodtryck. Kreativieten kan öka liksom den inre stabiliteten och lugnet.

 8. Hur gör man? Måste man sitta på en pall eller kudde på golvet?

  Nej, men det är viktigt med rätt sittställning. Det går också bra med en stol som har en kildyna.

 9. Vad gör man om man inte får något ro för alla tankar och känslor som far omkring i huvudet?

  Träna på att släppa taget om tankarna genom att fokusera på andningen, på sittställningen eller på händerna. Här och nu är viktigt! Tankarna för oss bort från nuet, men sittställningen håller oss kvar i nuet.