Karin Zakrisson musiker och Anna-Lena Hyson, diakon.
Foto: Madelene Perpåls

Kyrkan på serviceboende

Minnenas kör, en påfyllning av energi och glädje i vardagen för de boende på Furugården. Livets cirkel, samtalsgrupp där får vi dela livsberättelser tillsammans. Hjälp att komma ut på promenad i friska luften. Här görs mycket mer än vad som syns.

Minnenas kör 

Musiken är en brobyggare, framför allt då man drabbats av kognitiv svikt. Vi kommer med ett sångprogram från minnenas allé. Formen är Musikterapi. Vi träffas i Furugården restaurang, varannan torsdag för en halvtimmes sång och vid varje tillfälle fortsätter vi gemenskapen kring fikabordet. 
Boende från alla avdelningar och medföljande personal är välkomna. 
Ansvariga ledare: Karin, Anna-Lena och Lena.
Torsdagar jämna veckor klockan 14. Vecka 36-50.
Furugården, Valbo

Årsringar – livets cirkel 

Du som bor i G-huset på Furugården, Valbo är varmt välkommen till en samtalsgrupp om livet.
En grupp där vi talar om det som är, har varit och ska komma. En grupp där vi får dela med oss av vår livsberättelse och lyssna till vad andra vill dela. I den här gruppen finns inga experter utan vi delar tid, tankar och liv tillsammans helt enkelt. I det enkla ryms så mycket. Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten på Furugården och vid varje tillfälle fikar vi tillsammans.
Ansvariga ledare: Lena och Anna-Lena
Torsdagar 15/9, 13/10, 10/11 och 8/12, klockan 14
Furugården, Valbo

Välkommen att fira gudstjänst på eftermiddagen i Valbo

Andra söndagen i månaden är det gudstjänst  i Furugårdens restaurang. En enklare gudstjänst med mycket musik. Målgruppen är boende på Furugården samt boende i närområdet. Vid varje tillfälle fortsätter vi gemenskapen kring fikabordet.
Ansvariga ledare: Anna-Lena Hyson och Karin Zakrisson.
Datum för hösten 2022: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december
Tiden är klockan 14.00
Furugården, Valbo

Gudstjänster på serviceboendet Ängslyckan firas på förmiddagen i Hedesunda

Gudstjänsterna är ännu ej öppna för allmänheten sedan Covidpandemin utan endast för boende, besökare till de boende och personal.
Gudstjänsterna firas gång i månaden, söndagar kl. 10.30, varannan gång ansvarar Missionskyrkan (Equmenia) för gudstjänst och kyrkkaffe och varannan gång är det Svenska kyrkan. Kontakt: Maria Stjerndorff, präst 026-355 29

En promenad ute i friska luften

Promenadgruppen, för dem som bor på Ängslyckan i Hedesunda men även andra får gärna gå med. Vi utgår från Ängslyckan klockan 10.00 varje tisdag, inställt vid oväder. 
Hälsningar Eleonor, Kerstin och volontärer.