Karin Zakrisson musiker och Anna-Lena Hyson, diakon.
Foto: Madelene Perpåls

Gudstjänster på Furugården

Serviceboende i Valbo

Furugården hösten 2022

Välkommen att fira gudstjänst på eftermiddagen.
Andra söndagen i månaden firar vi gudstjänst tillsammans i Furugårdens restaurang. En enklare gudstjänst med mycket musik. Målgruppen är boende på Furugården samt boende i närområdet. Vid varje tillfälle fortsätter vi gemenskapen kring fikabordet.

Ansvariga ledare: Anna-Lena Hyson och Karin Zakrisson

Datum för hösten 2022: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december
Tiden är klockan 14.00