En präst talar leende till sin församling.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänster

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans.

Här finns Gudstjänster med mat, med sinnesro, gudstjänster med extra musik, krypgudstjänster, gudstjänster en vanlig vardagskväll, på serviceboende...eller kom och samlas till enkel bön.
I kalendern längst ned på sidan hittar du alla gudstjänsterna i Valbo-Hedesunda pastorat.

Forsbacka kyrka i höstsol.

Gudstjänster i Forsbacka kyrka

Finn sinnesro, kom och ät tillsammans och fira gudstjänst

Niclas, kantor och Eleonor, diakoniassistent framför Hedesunda kyrka.

Gudstjänster i Hedesunda kyrka

Varmt välkommen till Hedesunda!

Mikaelsgården i Valbo.

Gudstjänster på Mikaelsgården

och serviceboendet Furugården i Valbo centrum

Gudstjänster i Valbo kyrka

Kom och lyssna på musiken, spela själv, fira nattvard, be tillsammans...