En person sitter vid datorn och läser på Svenska kyrkans webbsida om Kristen tro.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft i hela EU och ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra!

Svenska kyrkan och GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) blev svensk lag den 25:e maj 2018. Den nya lagen innebär att vi människor får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register. Organisationer som inte efterlever den nya förordningen riskerar höga vitesbelopp.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Dessutom klassas religiös tillhörighet juridiskt sett som en känslig uppgift.

Både av lagliga och etiska skäl är det med andra ord viktigt att Svenska kyrkan anpassar sig till GDPR. Förändringen innebär att Svenska kyrkan kan följa med i den digitala utvecklingen och samtidigt minska riskerna för människors personliga integritet.

Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen är ett sätt att fortsätta göra det även i framtiden.

Medlemmar - GDPR

Behandling av personuppgifter för medlemmar och deltagare i verksamheten

Bilder - GDPR

Så här behandlar vi bilder i Valbo-Hedesunda pastorat.

Dina rättigheter - GDPR

Läs mer om dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. Läs mer om dina rättigheter.

Kontakta valbo-hedesunda.pastorat@svenskakyrkan.se för mer information.

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till Datainspektionen.

 

Denna informationstext kommer att uppdateras löpande.