Meny

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

alla får döpas

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

tider

Vi har doptider på lördagar, kl. 11.00, kl. 13.00  och kl. 15.00.

Men det går även bra att döpas i många av våra gudstjänster på söndagar eller i anslutning till dessa.

kyrkan eller hemmet

Ska dopet ske i någon av våra kyrkor eller i hemmet?

Kanske i någon annan församling? Kontakta då den församling där ni önskar att dopet ska ske.

Bild: Anders Hallberg

DOPET KOSTAR INGET

Dopet kostar dig ingenting om det arrangeras i din församlings kyrka. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

dopsamtal

Före dopet så kommer ni att träffa prästen och ha ett dopsamtal, det sker vanligtvis 1-2 veckor före utsatt dopdatum.

Under samtalet pratar man om dopets betydelse och hur en dopgudstjänst går till. Tillsammans går man igenom vem som skall läsa text, be bön, tända dopljus, hälla i dopvattnet, och så vidare. Här tar ni upp era speciella önskemål och i samrådan med prästen kan ni utforma en fin högtid.

faddrar

Fadderns främsta uppgift är att uppvakta sitt fadderbarn på dopdagen, att komma ihåg barnet i bön och att vara ett andligt stöd för barnet i dess fortsatta liv. En fadder kan också fungera som hjälp och stöd till föräldrarna efter hand som barnet växer upp. En fadder kan hjälpa barnet att förstå vem Gud är och vad dopet betyder.

En fadder ska enligt Svenska kyrkans ordning vara döpt. Helst ska man också vara konfirmerad.

Förr kallades en fadder också för gudfar eller gudmor.

Dopkaffe

Efter dopet kan man om man önskar ordna dopkaffe i våra lokaler. Vi har fina lokaler i anslutning till eller i förrättningslokalen.

Dessa följande finns att hyras i samband med bokning av dop;

Dopklänning

Vilka kläder som den som döps ska bära vid dopet är upp till dig själv, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel.

Pastoratet har dopklänningar som finns att låna gratis. Om ni är intresserad så är ni välkomna förbi pastorsexpeditionen på Mikaelsgården för att ta er en titt på dessa.

Glöm ej att göra namnanmälan till Skatteverket


för mer information och bokning

Kontakta Pastorsexpeditionen på tel. 026-19 73 19 eller via e-post.

Se våra öppettider här.

Varmt välkommen att kontakta oss!