Barnrytmik

För det lilla barnet är förälderns röst den allra vackraste! I barnrytmiken sjunger, dansar, spelar och ramsar barn & föräldrar tillsammans.

Nu är det sommaruppehåll i verksamheten men till hösten drar vi igång med bland annat barnrytmik igen. Den ena gruppen är för barn 3-10 månader och träffas varje vecka. Den andra gruppen är för barn 11-18 månader och träffas varannan vecka. Anmälan krävs till båda grupperna.

Tisdagar 09.30 – 10.10  för barn 3 -10 månader

Tisdagar 10.30 – 11.10  för barn 11 -18 månader

Ledare är musikpedagog Karin Zakrisson

Barnrytmiken håller till i Stora salen på Mikaelsgårdens övervåning. Vi sjunger ca. 40 min. Barnrytmiken är kostnadsfri att delta i fr.o.m 2022.

Fika finns att köpa före eller efter på Kyrkis babydag (öppna förskolan).

Förtur för boende i Valbo-Hedesunda pastorat, i mån av plats tar vi emot deltagare från andra pastorat och församlingar.