Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barnens Bästa Bibel

Vill din sexåring få en superspännande bok?

I Valbo församling får alla sexåringar erbjudande om att ta emot Barnens Bästa Bibel. De barn som fyller 6 år under det första halvåret får erbjudandet under vårterminen och de som fyller andra halvåret för erbjudandet under höstterminen*.

Bibeln hämtas under lite ”högtidliga” former i en gudstjänst. Under vårterminen 2023 kommer den att delas ut vid följande gudstjänster, välj vilken form och dag som passar er bäst:

  • Kryp- & sjunggudstjänst, fredagen den 24 mars klockan 10, Mikaelsgården, Valbo
  • Tack och Lov, söndagen den 26 mars klockan 18, Forsbacka kyrka
  • Mässa helt enkelt - Barnens påsk, Palmsöndagen den 2 april klockan 11, Valbo kyrka

Håll utkik efter inbjudan i postlådan under februari!

 

*Erbjudandet skickas till de barn som finns i kyrkans register KyrkSam, det vill säga de som är döpta och därmed medlemmar i Svenska kyrkan.