Foto: Johannes Frandsen/IKON

Anmälan | Tisdagssnack eller Juniorer

Webbanmälan för dig i årskurs 5-7

De bilder vi får ta del av vill vi använda för att sprida information på internet om samt marknadsföra Svenska kyrkans verksamheter och andra evenemang. Enligt lag om namn och bild i reklam behöver vi samtycke, om användningen utgör reklam. Publicering kan komma att ske till exempel i bloggar och webbplatser drivna av Svenska kyrkan, trycksaker samt på sociala medier. Användningen av materialet kommer att pågå under 1 år tid.

Behandling av personuppgifter

Samtycke:  Genom att skicka in denna anmälan samtycker du till att vi får hantera de personuppgifter som du har uppgett.  Behandling:  Dina personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamhet kommer att lagras i KyrkSam, ett digital register.  Ändamål:  Personuppgifterna kommer endast att användas för verksamheten. Exempelvis att meddela deltagare att ett tillfälle är inställt, ta ut delatgarlistor m.m.  Lagringstid:  Personuppgifterna kommer endast att användas och sparas bara så länge verksamheten pågår eller tills du återkallar ditt samtycke. Uppgifterna kommer sedan, utan onödigt dröjsmål, att raderas. (Vi spar uppgifterna i ett (1) år).

Dina uppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om GDPR och dina rättigheter.