Foto: Sarah Lööv Koskitalo

0-5 år

Här finns information om grupper som riktar sig till spädbarn och hela förskoleåldern samt föräldrar till dessa. Kika vidare under respektive undergrupp!

Ute-Kyrkis

När inomhusterminen är avslutad i maj så flyttar Kyrkis Valbo-Forsbacka ut!

Kyrkis - öppen förskola

Kyrkis är namnet på Valbo-Hedesunda pastorats öppna förskolor. Här träffas barn och föräldrar och leker, pysslar, fikar och delar glädje och funderingar.

Spädbarnsmassage

Här ges Du som förälder en möjlighet att gå en kurs i spädbarnsmassage tillsammans med din baby.

Barnrytmik

För det lilla barnet är förälderns röst den allra vackraste! I barnrytmiken sjunger, dansar, spelar och ramsar barn & föräldrar tillsammans.