Vadstena och Dals församlingar

Prata med oss

Kontakt

Vadstena och Dals församlingar Besöks- och postadress: Gräsgatan 31, 59230 Vadstena Telefon: +46(143)29850 E-post till Vadstena och Dals församlingar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Juletid i Vadstena

Gudstjänster, konserter, gemensamt julfirande och biskopens julbetraktelse.


Musikarrangemang

Adventskonsert

Vadstena kyrkokör, Vadstena Vocalis, Anna Gullman flöjter, Christer Samuelsson fiol, Hoang duc Nguyen cello, Kristin Palmberg trumpet samt Gösta Nylund orgel. Beatrice Paping dirigent.
….........................................................................
2 december 17.00
Vadstena klosterkyrka

Julkonsert

Vadstena gospelkör, Benny Valdner saxofon, Anders Gårdstrand bas, Mathias Abrahamsson trummor samt Niklas Hakegård piano. Camilla Wellborg Käck dirigent.
…......................................................................…
10 december 18.00
Vadstena klosterkyrka

Luciakonsert

Vadstena sång- och pianoakademi
…......................................................................…
12 december 19.00
Vadstena klosterkyrka

Cantuskörens julkonsert

….....................................................................…
23 december 18.00
Vadstena klosterkyrka

Aftonsång

Christmas Carols, kyrkkaffe
…........................................................................
26 december 16.00
Nässja kyrka
26 december 18.00
Hovs kyrka

Julkonsert

Dalskören, Jesper Taube solosång, Therese Centervad flöjt, Per Kruse trumpet. Svitlana Fransander dirigent.
…........................................................................
27 december 18.00
Rogslösa kyrka

FRI ENTRÉ TILL SAMTLIGA MUSIKARRANGEMANG

 

Biskopens julbetraktelse

Jag vet att jag inte är den enda som har starka bilder av sovande spädbarn. Inom mig bär jag bilder av hur jag själv lutat mig över en barnsäng. Minnen av hur jag blivit drabbad av det tillitsfulla uttrycket i barnets ansikte, hållning, vila, avslappning. För mig är det lilla barnet sinnebilden för tillit. Och bilden är så stark att jag fylls av tillit bara jag tänker på den.
Vi reagerar med kraft när barn far illa, när tilliten steg för steg monteras ner, när framtidshoppet vittrar ner. Varje terrorist har en gång varit ett litet tillitsfullt barn i famnen på en förälder. Sedan hände något.

Bilden av Jesusbarnet i krubban fungerar i vår kultur som en sorts kontrastbild. I en tid som många uppfattar som mörk är den en hoppets bild av harmoni, ljus och tillbedjan. En schablon ibland, kanske, men ändå trygghetsskapande för många. Julfrid är inte bara ett gammalt ord. Det är en beskrivning av vad som händer i många av oss när vi hör om barnet, änglarna och sången. Och när vi ser bilderna av barnet.

Vi behöver berätta de goda berättelserna, de som sprider hopp och som ger oss hopp. Vi behöver aktivt välja perspektiv som leder världen i ljusets riktning, i det lilla och i det stora, allt efter de sammanhang där vi rör oss och de möjligheter vi har. Att berätta hoppets berättelser är att gång på gång vrida perspektivet åt ett håll som hjälper och stöttar.
Som en andlig övning kan var och en av oss bestämma oss för att en gång om dagen berätta något som kan ge en medmänniska hopp.

Evangeliet om den nyfödde Guds son är en sådan berättelse. Skapelseundret när varje barn föds är sådana Guds berättelser om den grundtillit som världen bärs av. Och egentligen är hela naturens cykel en sådan berättelse. I förtröstan på våren har hösten nyligen lagt naturen till vila. Allt detta är tillitsbärande och tillitsskapande berättelser. Låt oss dela dem!

Barnet i krubban: en bild, en ikon, en påminnelse om att Gud är här och att Guds hand hela tiden är utsträckt till försoning och hopp, för att väcka det där inom oss som vi alla har och som vi alla kan ge. Så vill Gud spela på tillitens och hoppets strängar. Det är den musiken som fortplantar sig in i julens underbara och upplyftande musik. Inte konstigt att vi blir berörda.

Vi får för att kunna ge. Vi är burna innan vi blir bärare. Barnet i krubban, det enkla tecknet på Guds tillit till oss och villighet att gå till mötes och att vandra med. För att relationen mellan Gud och människa, mellan människa och människa ska helas och leva. En utsträckt hand till en sårad mänsklighet och sårade människor – det är det Gud ger. Som bristfällig människa bland andra bristfälliga människor vill jag ta den handen. Barnets blick och Guds utsträckta hand är ett julens evangelium.