Juletid i Vadstena

Nyhet Publicerad Ändrad

Gudstjänster, konserter, gemensamt julfirande och biskopens julbetraktelse.

Vadstena sång- och Pianoakademi

Musikgudstjänster och konserter

Svenska kyrkan är Sveriges största arrangör av musikarrangemang och bidrar till ett levande kulturliv.

Levande julkrubba

Julafton klockan 11.00 i Vadstena klosterkyrka

Gemensamt julfirande

24 december klockan 12.00-15.00 i Vätterkyrkan

Närbild på en ängel som hänger i julgranen.

Är du ensam i jul?

Det kan finnas många anledningar till ensamhet under julen. Oavsett anledning finns det möjlighet att fira julen tillsammans med andra om man vill. De flesta av Svenska kyrkans församlingar erbjuder gemensamma aktiviteter under julen.

Någon har tänt ljus och läser bibeln.

Julevangeliet

Läs eller lyssna på julevangeliet – den text ur Bibeln (Lukasevangeliet 2:1-20) som handlar om Jesus födelse.

Julen är en bildrik tid. Media pumpar ut bilder av hurdan julen bör vara. Somliga traditionella, många idylliserande, en hel del vackra och somliga nästa groteska. Somliga är kravfyllda. Andra gör det lättare att andas. Vilka bilder av julen gör det lättare att andas för dig?

Ibland behöver vi tala med varandra om våra bilder. Kanske hittar vi då mer gemensamma bilder av julen, bilder som lyfter mer än att tynga.

I kyrkan talar vi ofta om ikoner. Den ursprungliga innebörden i ordet ikon i vårt språkbruk är en helig bild, en bild som jag tittar igenom och därigenom får en blick in i en annan dimension. Om de kristna ikonerna kan man ibland säga att det är ett titthål in i Guds hjärta.

Foto: Steve Nyström

Ofta möter ikonen min blick med stort allvar, för de människor som avbildats har ofta den allra djupaste livserfarenheten och den allra djupaste gudserfarenheten. Blicken är så stadig att man kan säga att det inte bara är jag som ser ikonen utan också att ikonen ser mig.

Även våra moderna julbilder kan man stanna till inför i eftertanke – till och med inför reklamens färgsprakande filmer och affischer. Frågan vi då får ställa är: vilka bilder av livet målar dessa illustrationer upp? Vad är det för tanke om livets mening jag ser när jag tittar igenom dem? Och vad väcker de bilderna när de tittar på mig? Frågan är personlig och behöver ett personligt svar.

Från julen kommer en av de kristna urbilderna: Jesusbarnet. När vi fäster blicken på honom ser vi inte bara ett barn i en märklig situation. Vi kan också se igenom scenen och tänka på att Gud valt att komma till oss som ett barn. I djupaste fattigdom och enkelhet föds Gud rakt in i vår värld. Här finns en av grundbilderna av Gud: den som delar våra villkor och förstår allt. Jag får se bilden och bilderna av Jesus, se igenom dem, och låta bilderna se igenom mig. Också där är frågan vad de väcker för tankar personlig, och den behöver ett personligt svar.

Vi behöver bilder till glädje och till tröst. Både yttre och inre. Vi har möjlighet att välja dem. Vilka bilder gör det lättare för dig att andas?

Jag önskar dig av varmaste hjärta en välsignad och god jul!

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift