Arbetslaget i Vä-Skepparslöv.
Foto: Fredrik Arildsson

Arbetslaget i Vä-Skepparslöv

Från vänster, främre raden: ekonom Ingela Pettersson, assistent Annica Svensson, värdinna Annika Gärdsborn, organist Villemo Daneling, informatör/kyrkogårdsarbetare Anette Hansson.
Från vänster, bakre raden: församlingsassistent Charlotte Einarsson, kyrkovaktmästare Stefan Kromnow, diakoniassistent/förskollärare Monica Flyman Fromell, diakoniassistent Carina Yngvesson, kyrkoherde Bengt-Åke Månsson, fastighetsreparatör Arne Sahlin, kyrkovaktmästare Jakob Månsson och församlingsassistent Helen Jönsjö.