Kyrkogård försommar med grönt gräs, skira björkar och gravstenar.
Foto: Jenny Sigeman IKON

Våra kyrkovaktmästare

Vä-Skepparslövs pastorat

Vaktmästare i Vä

Jakob Månsson

Vaktmästare i Köpinge

Fredrik Arildsson

Vaktmästare i Träne

Christer Lowsky

Vaktmästare i Djurröd

Sussie Åkesson