Grusgångar upp mot vit kyrka.
Foto: Anette Hansson

Träne kyrka

Kyrkan på höjden, som en gång i tiden vägledde de sjöfarande

Namnet Träne kommer säkert av fågeln trana. När det blev vår, så har troligtvis dessa fåglar slagit sig ner på en höjd eller ö, kanske där kyrkan nu ligger.
  
Kyrkan ligger högt, till och med så högt, att den en gång i tiden vägledde de sjöfarande långt ute i Hanöbukten, och det sägs att ett särskilt anslag utgick för att hålla den skinande vit.              

Träne är en gammal bygd, och redan under vikingatiden var det odlat och bördigt i bygden.

Kyrkan har två klockor. Den lilla är från år 1620, medan Skåne var danskt. Den har gjutits i Helsingör. Storklockan bär årtalet 1836.
 
I slutet på 1100-talet eller i början av 1200-talet uppfördes Träne kyrka.
Kyrkan byggdes av gråsten med rappade och vita väggar i typisk romansk stil. Från början hade kyrkan plant trätak. På 1400-talet slogs kryssvalven på och ersatte det tidigare bjälklaget.
Kyrktornet som är lika brett som långhuset, tillkom lite senare under medeltiden.
        
Att Ovesholms slott ligger nära Träne kyrka märks, för det är flera slottsherrar som har fått sitt vilorum i ett gravvalv under kyrkans kor.   

Kyrkan har en praktfull altaruppsats, som har ett rikt utsirat arbete i renässansstil.
Vid restaureringen 1947 framtogs de ursprungliga medeltidsmålningarna från år 1553.
                                                                              
Predikstolen har ett utsökt arbete med smala doriska kolonner och rundbågiga inramade fält med evangelisterna. På predikstolsdörrens spegel finns en Kristusbild. Han håller höger hand lyft till välsignelse, i den vänstra håller han en jordglob med korset. Över predikstolsdörren finns vapen för släkterna Ugerup och Kaas med årtalet 1637.
                                

Dopfunten är från senare delen av 1100-talet. Kyrkans nattvardskalk är från 1620 och är förgylld ,och på vardera sida om ett fastnitat krucifix finns en knäböjande man och kvinna.
Skålen blev omgjord 1778, när Pehr Ringius var pastor i församlingen, mellan åren1752-1779.

Kyrkan har två klockor. Den lilla är från år 1620, medan Skåne var danskt. Den har gjutits i Helsingör. Storklockan bär årtalet 1836.

I januari 2003 rökskadades kyrkan i en brand. Branden orsakades av ett elfel och lyckligtvis kunde den släckas snabbt.
Men tyvärr förstördes de gamla vackra kollekthåvarna vid branden. Nya kollekthåvar har köpts in, och de gamla elledningarna har bytts ut.

www.kyrkoguiden.se

 

Kyrktaxi

Taxi

Ring "Åk Taxi" på tele. 044-123 000 om Du vill ha skjuts. 

Du kan bara ta Kyrktaxi till verksamheter i din församling!

Rundvandring i Träne kyrka

Följ med på en rundvandring i kyrkan.

Ingång genom kyrkmur mot vit kyrka.

Våra församlingskyrkor

Våra kyrkor är ett kulturarv. Kyrkomiljöerna - kyrkorum och kyrkogårdar bär människors berättelser under 1000 år.