Två kvinnor sitter på sten och tittar ut över grönt fält.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Dagledig, sjukskriven eller sjukpensionär

I Vä-Skepparslövs pastorat tar sig det diakonala arbetet många uttryck. Samtal och gemenskap är en viktig bit. För dig som är dagledig, långtidssjukskriven eller sjukpensionär finns "Torsdagsgruppen" och "M-gruppen".

Grupper för Dig som är dagledig, långtidssjukskriven eller sjukpensionär

"Torsdagsgruppen” heter gruppen i Köpinge

Vi träffas torsdagar ojämna veckor kl. 9-11 i församlingshemmet.
Leder gruppen gör Lisbeth Lindehagen och Carina Yngvesson.

”M-gruppen” heter gruppen i Skepparslöv

(M:et står för bl.a. måndag, möte, mod...)
Vi träffas måndagar ojämna veckor kl. 9.30-11.30  i församlingshemmet.
Leder gruppen gör Carina Yngvesson.

"Programpunkterna" kan vara allt från olika kreativa aktiviteter till exempel tovning, scrapping till avslappning och arbete i trädgården.
Det viktigaste är dock samtalen och gemenskapen.

Känner Du att detta skulle vara något för dig?
Kontakta Carina Yngvesson på tele. 044-24 64 32 för mer information.
e-post: carina.yngvesson@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen!