Beige äldre bibel på orgelpall framför kyrkorgel.
Foto: Gustaf Hellsing IKON

Pastoratets Kyrkoråd

2022 - 2025

I kyrkorådet ingår åtta ordinarie ledamöter

med fyra från Vä-Skepparslövs församling, tre från Köpinge församling och en från Träne-Djurröds församling, samt lika många ersättare med samma fördelning som ordinarie ledamöter. Deras uppgift är att verkställa beslut som fattas av kyrkofullmäktige.

Ordförande:

Lena Winberg

Vice ordförande:

Mårten Nilsson

Ordinarie ledamöter för Vä-Skepparslöv:

Margareta Åkesson, Lena Winberg, Ulla Arvidsson och Mats Johansson.

Ersättare för Vä-Skepparslöv:

Per Einarsson, Eva Nemark, Maria Trobäck och Kersti Antonsson.

Ordinarie ledamöter för Köpinge:                                                            

Bo Johansson, Therese Larsson Sturesson och Nils-Eric Persson.

Ersättare för Köpinge:                                                                            

Mårten Nilsson, Bo Nilsson och Pia Dahlin.

Ordinarie ledamöter för Träne-Djurröd:                                                 

Billy Emilsson

Ersättare för Träne-Djurröd:                                                                  

Maja Möller

Självskriven:

Bengt-Åke Månsson - kyrkoherde