Glasruta med text Svenska kyrkan Vä-Skepparslövspastorat med pilar till kyrkoherde, diakon, organist och expediton.
Foto: Anette Hansson

Pastorat

Vä-Skepparslöv pastorat ingår i Villands- och Gärds kontrakt i Lunds stift och med församlingarna Vä-Skepparslöv, Köpinge och Träne-Djurröd.

Vä-Skepparslöv- och Träne-Djurröds församlingar bildades år 2002 när församlingarna  slogs samman. 

Pastoratet är en administrativ enhet inom Svenska kyrkan, var i församlingar ingår. Det ansvarar för de ingående församlingarnas gemensamma förvaltning: ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet samt ett övergripande ansvar för församlingarnas grundläggande uppgift inom pastoratet. 

Pastoratet leds av kyrkoherden och styrs av kyrkofullmäktige (som utses genom direkta kyrkliga val). Kyrkofullmäktige är ett beslutande organ och som i sin tur väljer ett kyrkoråd, som är ett verkställande organ.

Församlingsråd finns i varje församling och rådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen, men kyrkorådet kan också delegera andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen till församlingsrådet. 

Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige. Alla inom pastoratet är valbara, vilket gör det möjligt att engagera sig i en annan församling än den man bor i.

Kontakta oss:
Vä församlingshem: 
Kung Valdemars väg 17 (vid kyrkan) 
Postadress: 
Snårarpsvägen 1 
291 65 Kristianstad 
Tele: 044-24 64 30 
E-post: Va.pastorat@svenskakyrkan.se
Besök-och telefontid:
tisdag kl. 16-18              
onsdag-fredag kl. 10-12 

Skepparslövs församlingshem: 
Ekebergsvägen 181 
291 92 Kristianstad 
Tele. 044-24 64 40
 
Köpinge församlingshem: 
Fredrika Bremers väg 104 
291 77 Gärds Köpinge 
Tele. 044-23 50 34 
         
Träne församlingshem: 
Träne Byaväg 130 
291 92 Kristianstad 
Tele. 044-23 90 10   
      
Djurröd församlingshem: 
Djurröds Byaväg 
291 92 Kristianstad 
Tele. 044-23 90 10