Tre glad kvinnor.
Foto: Johannes Frandsen IKON

Övrigt

Diakoni betyder tjäna. Diakoni är kyrkans omsorg om människor oberoende av ålder, tro eller livssituation.

MATLAG

Torsdagar kl. 11.00 - 13.00 i Vä . Matlaget har sommaruppehåll maj-augusti.  

ENSKILDA SAMTAL MED PRÄST ELLER DIAKON

Välkommen till våra rum för att sitta ner och samtala om sådant som Du känner att Du behöver tala med någon om. Det Du berättar stannar hos oss. Vi kan också komma hem till Dig om Du så önskar. Kyrkan samarbete med organisationer och föreningar i samhället.

NÄTVERKET - WÄ MED OMNEJD   Social samverkan för alla boende

I Nätverket sammarbetar: Kommuninvånare, PRP, SPF, CKF, Lions, Röda korset, Svenska Kyrkan och Kristianstads kommun.

DIAKONIN I VÄ

"Leva vidare grupp" - "Kvällsmackan" är för dig som mist en nära anhörig.

FÖDELSEDAGSFESTER

I Vä, Skepparslöv, Köpinge, Träne och Djurröd.

SENIORFEST

I Vä, Skepparslöv, Köpinge, Träne och Djurröd. 

JULBLOMMEUTDELNING 

Julblomma delas ut i Vä, Skepparslöv, Köpinge, Träne och Djurröd till alla som blivit ensamma under året.

Datum och tid för de olika verksamheterna se i kalendern.
Alternativt kontakta vår diakonassistent, Carina Yngvesson 044-24 64 32,
sms: 0730 - 76 67 54, mail: carina.yngvesson@svenskakyrkan.se