Ängel på sten med  texten saknar dig och med tulpaner i förgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing

Olika gravskick i Vä-Skepparslövs pastorat

VÄ, SKEPPARSLÖVS, KÖPINGE, TRÄNE OCH DJURRÖDS KYRKOGÅRDAR

Ett dödsfall inom familjen är en stor och omvälvande händelse som ofta vänder upp och ner på tillvaron. Vi möter dagligen sörjande församlingsbor, som när en anhörig avlidit måste fatta många beslut. Ett av alla dessa beslut är hur stoftet av den avlidne skall gravsättas. På kyrkogårdarna i Vä-Skepparslövs pastorat finns följande gravtyper:

Kistgravplatser,som har en upplåtelsetid på 25 år. Man kan förnya gravrätten ytterligare 15 år åt gången mot en kostnad av 500 kronor. Ofta större gravplatser med lite större gravstenar.

Urngravplatser, som har en upplåtelsetid på 25 år. Man kan förnya gravrätten ytterligare 15 år åt gången mot en kostnad av 500 kronor. Detta är en gravplats som är anpassad för urnor och med en mindre dimension på gravstenar.

Minneslunden,som är ett anonymt gravskick. Askan efter den avlidne gravsätts på en kollektiv plats med anonym karaktär.  Askans läge i minneslunden markeras inte. Anhöriga får inte närvara när förvaltningens personal under värdiga former sätter ned askan. Gemensam plats för snittblommor och gravljus.

Askgravplats/asklund med gravrätt, som har en upplåtelsetid på 25 år. Askgravlunden är ett skötselfritt alternativ på kollektiv plats. Askgravplatserna ligger i en krans runt en allmän plantering. Planteringen kan inramas med exempelvis stenplattor eller natursten. De anhöriga väljer en plats i anläggningen och har rätt att närvara vid gravsättningen. En namnbricka med namnet på den gravsatte sätts upp på den valda stenen. Askgravplats med gravrätt innebär möjlighet för makar och även barn att gravsättas intill varandra. Gemensam plats för snittblommor och gravljus. Kyrkofullmäktige har beslutat om engångsavgift för gravsättning i asklund med gravrätt mot en avgift av 8 000 kronor, som innefattar 2 gravsättningar. I avgiften ingår del i anläggningen, skötsel samt namnskylt. Om ytterligare gravsättning önskas (plats finns för 4 urnor) tillkommer en avgift.

Askgravplats/asklund utan gravrätt,är ett skötselfritt alternativ på kollektiv plats. Askgravplatsen har en gemensam stenpelare där gravsättningen sker i turordning runt pelaren. Uppsättning med namnskylt sker på den gemensamma stenpelaren. De anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. Gemensam plats för snittblommor och gravljus. Kyrkofullmäktige har beslutat om engångsavgift för gravsättning i asklund utan gravrätt mot en avgift på 1000 kronor. I avgiften ingår del i anläggningen, skötsel samt namnskylt.

Kistlund med gravrätt, finns i Djurröd och Köpinge och erbjuder samma gravskick som askgravplats/asklund med gravrätt förutom att kistor gravsätts, så kallad jordbegravning.

Ingela Pettersson, ekonom