Korthårig man med bruna glasögon och blå kläder tittar på gråhårig man med blå jacka med ryggen emot.
Foto: Johannes Frandsen IKON

Någon att prata med/diakoni

Behöver du någon att prata med i förtroende när det känns hopplöst? Då kan det vara ett ljus i mörkret.

Kyrkans jourtjänst

Kyrkans jourtjänst finns till för dig som behöver någon att dela det svåra med. Det som är viktigt för oss är det som du har behov att prata om, inte vad vi själva tycker och tänker. Oss kan du kontakta via telefon. Ring gärna någon av våra präster eller vår diakon. Du kan vara anonym och samtalen sker givetvis under tystnadsplikt.

Präster:

Kyrkoherde Bengt-Åke Månsson tele: 044-24 64 31 sms: 0730-76 67 53

Komminister Lisbeth Lindehagen tele: 044-24 64 45 sms: 0730-76 67 55

Komminister Simon Granath tele: 044-23 94 94 sms: 0730-76 67 52

Diakoni:

Diakoniarbetande: Monica Flyman Fromell
tele: 044-24 64 42 sms: 0730-76 67 51

Diakoniassistent: Carina Yngvesson
tele: 044- 24 64 32 sms: 0730-76 67 54

Barn och ungdom

Församlingspedagog: Christina Paulsson
tele: 044 -24 64 46 sms: 0725-736446

Jourhavande präst ring 112

En jour för dig som behöver någon att tala med.
Öppen mellan kl. 21-06
 
Ibland behöver man någon att dela det svåra med. Vi finns till för dig.
Det kan handla om allt som har med livets olika skeden att göra.

Jouren är en mötesplats där en erfaren lyssnare finns närvarande för dig på dina villkor.

Diakoni och vuxenverksamhet

Diakonin riktar sig till dem som behöver hjälp och stöd i olika levnadsskeden.