Litet barn sitter med ryggen emot på grå matta i altargång.
Foto: Stine Jalnefur IKON

Medlem i Vä-Skepparslövs pastorat

Svenska kyrkan gör mycket för sina medlemmar och kyrkoavgiften är grunden i församlingens ekonomi. Läs vidare om vad man som medlem får för kyrkoavgiften samt vad man stödjer och bidrar till.

Vad har man för utbyte av att vara medlem i Svenska kyrkan och vad får man för kyrkoavgiften?

Detta är säkert en fråga många ställer sig. Det är inte heller så lätt att ha en överblick över allt som Svenska kyrkan gör för sina församlingsmedlemmar. Jag vill därför punktvis berätta om vad vi faktiskt gör i våra församlingar här i Vä-Skepparslöv, Köpinge och Träne-Djurröd och som förhoppningsvis kan motivera ett medlemskap i Svenska kyrkan:

Kyrkoavgiften är grunden i församlingens ekonomi.

Vi behöver våra medlemmar, ju fler som lämnar oss, desto sämre möjligheter får vi att vara kyrka.
Vi beklagar varje medlem som lämnar Svenska kyrkan.
Vi vill arbeta hårt för att människor ska se mer av vad Svenska kyrkan är och gör.

Vad medlemmarna får för sin kyrkoavgift, samt vad man som medlem stödjer och bidrar till är:

 • Vi vill ge möjlighet till tro och engagemang. Vi vill ge rum för möten med Gud.

 • Gudstjänster - av många olika slag.

 • Konserter, sång- och musikupplevelser i kyrkorna (oftast gratis!).

 • Enskilda samtal och stöd av präst eller diakon (kostnadsfritt).

 • Att vi kan underhålla och bevara våra kyrkor som är ett viktigt kulturarv.

 • Att vi kan hålla våra kyrkor öppna för stillhet, ljuständning och enskild andakt.

 • Diakonal verksamhet – dvs. kyrkligt socialt arbete, kyrkans omsorg om medmänniskan. T.ex. har vi två grupper som erbjuder långtidssjukskrivna det stöd de så väl behöver.

 • Körverksamhet - barn, vuxna och äldre.

 • Rätt till vigsel utan kostnad.

 • Rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad. Är man inte medlem i Svenska kyrkan är grundregeln att man inte får någon begravningsgudstjänst i kyrkan, utan får ordna en egen borgerlig begravning.

 • Verksamhet för barn, ungdomar och familjer (Öppen förskola, barngrupper, läger, ungdomsgrupper etc.).

 • Att kyrkan finns närvarande på skolor, högskolor och universitet – bland annat genom skolpräster och studentpräster.

 • Att det finns präster på regementen.

 • Att det finns präster/diakoner på kriminalanstalter och häkten.

 • Verksamheten Jourhavande präst (på SOS 112) där präst finns tillgänglig kl 21-06 varje natt.

 • Konfirmandarbete och vuxenstöd för ungdomarna i våra skolor.

 • Sjukhuskyrkan - för sjuka, anhöriga och personal.

 • Svenska kyrkan i utlandet, finns på ett 45-tal platser i världen. Bedriver verksamhet för utlandssvenskar, turister, au pair-ungdomar, sjömän, och många andra kategorier.

 • Att Svenska kyrkan kan arbeta internationellt - genom framför allt Hela världen (tidigare Lutherhjälpen och SKM) - som en del av den världsvida kyrkan.

 • Kyrkans Familjerådgivning. Finns på två ställen i stiftet – Lund och Karlskrona.

 • Församlingshemmens drift.

 • Olika verksamheter i församlingshemmen - för olika åldrar.

 • Du får påverka hur kyrkan styrs och utvecklas genom att rösta i de kyrkliga valen och väljas till förtroendeman i kyrkans olika val från 18 års ålder. Du är röstberättigad från 16 år.

 • Det som erfarenhetsmässigt väcker starkast känslor och väcker mest diskussion, är detta att de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan heller inte får någon begravningsgudstjänst i kyrkan. Detta är grundregeln.

Skälet är att vi måste visa respekt för den avlidne. Har man gjort ett aktivt val att lämna den kyrkliga gemenskapen, måste man kunna lita på att det respekteras även då man är avliden och inte längre själv kan påverka. Egentligen samma respekt som vi måste visa för ett giltigt testamente. Tycker man att det är oerhört viktigt med en kyrklig begravningsakt, då måste man helt enkelt stanna kvar som medlem för att vara säker på att får det!
                                                                                     

                                                             Hälsningar från Bengt-Åke
                                                                                        Kyrkoherde

Välkommen att bli medlem

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Varje år finns många av våra över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Ditt medlemskap gör skillnad