Glada äldre damer sitter och stickar och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen IKON

Kyrkans arbetsförening

Är du intresserad av att sy och handarbeta? Är du intresserad av att samtala och umgås under tiden du handarbetar? Då kanske du vill vara med i din församlings arbetsförening?

Svenska kyrkans Arbetsföreningars historia är över 160 år lång. En folklig rörelse som verkar i kyrka och samhälle i hela landet.

Det övergripande målet är att på olika sätt samla in pengar till Svenska kyrkans internationella hjälporganisation Hela världen. 
                                           
Föreningarna har en omfattande betydelse, men trots det är dess historia tämligen okänd.
Med sitt engagemang för kyrkan, träffas kvinnor till föreningsmöten i Svenska kyrkans församlingar, där de samtalar, handarbetar och deltar i andakt. 

Stickade dockkläder, nallar och garn ligger framme på en bänk vid ett fönster.

Vä arbetsförening

Här träffas vi och handarbetar, umgås, fikar och diskuterar.

Kvinna i grå tröja sitter och stickar med grönt och blått garn och lila garn ligger i förgrunden.

Träne-Djurröds arbetsförening

Vi är en grupp glada medlemmar som träffas en gång i månaden.